Társadalmi egyeztetés a „Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása" programterület keretében

Társadalmi egyeztetés a „Kulturális és természeti örökség megőrzése, bemutatása és hozzáférhetőségének javítása” programterület keretében

 

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása és hozzáférhetőségének javítása című programterület keretében megjelent “Kétoldalú kapcsolatok erősítése”  c. felhívás társadalmi egyeztetésre.

Javaslataikat és észrevételeiket  2013. december 8-ig várjuk az alábbi felületen.

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le magyarul (tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Kétoldalú kapcsolatok erősítése” felhívás tekintetében bármilyen eltérés esetén az angol nyelvű verzió az irányadó).:

Kétoldalú kapcsolatok erősítése

Figyelem: Kérdés feltétele az oldal tetején található regisztráció/belépés után lehetséges!
Fontos! InternetExplorer böngésző használata esetén a szövegbe történő beillesztés nem működik, ezért kérjük, hogy a fórum hozzászólást más böngészőben, vagy begépeléssel tegyék meg!


 

Hozzászólások az oldalhoz

TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Ildikó Baranyi2013. december 6. 10:49:20 Tárgy:szociális szövetkezetek?

Tisztelt kiíró,

kérdésem, hogy a szociális szövetkezetek nem férnének bele a támogatottak körébe? Esetünkben a céljai teljesen megegyeznek a kiírással, hátrányos helyzetű tagokkal dolgozunk, és tag is az Önkormányzat. Mégis rugalmasabban, és talán még politikamentesebben le tudnák a projektet menedzselni, mint az Önkormányzat. az önkormányzati együttműködés célravezető lehet, de az az irányítási mechanizmus béníthatná a megvalósítást, vagy akár a pályázást is……sajnos tapasztalatból beszélek, és szép célok lennének bőven:) Üdvözlettel!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2013. december 12. 15:25:32 Tárgy:szociális szövetkezetek

Tisztelt Baranyi Ildikó!

 

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A donor felek által elfogadott programdokumentum meghatározza a támogatható szervezetek körét, amelyben a központi költségvetési szervek, az önkormányzati és a non-profit szervezetek szerepelnek. A szociális szövetkezetek közül tehát kizárólag a non-profit szociális szövetkezetek emelhetőek be. A javaslatot a donor partnerekkel való egyeztetést alapján megfontoljuk.

Észrevételét köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Anett Gyuris2013. december 6. 13:01:32 Tárgy:Elszámolható költségek

Tisztelt NFFKÜ!

A kérdéses pont a felhívásban a B3.1. – Elszámolható költségek köre.

A táblázatban a 12. költségsor Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok szerepel. Az elszámolhatósági útmutatóban a 12. sorhoz föld és ingatlanvásárlás, illetve Építés, felújítás, bővítés tartozik. Jól gondolom, hogy ezen a soron lehet majd elszámolni az esetleges ingatlan felújítási költségeket?

Tekintettel arra, hogy a támogatható tevékenységek között szerepel épített örökség és táji környezetének felújítása/helyreállítása, felmerül a kérdés, hogy miért nem szerepel a szóban forgó táblázatban az “Infrastrukturális fejlesztések” mellett “Felújítás és helyreállítás” oszlop, feltüntetve ezzel párhuzamosan azt, hogy ezen tevékenység esetében melyek az elszámolható költségek.

Válaszukat megköszönve,

Üdvözlettel,

Gyuris Anett

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2013. december 12. 15:27:00 Tárgy:Elszámolható költségek

Tisztelt Gyuris Anett!

 

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését.

Az elszámolható költségek tekintetében az Általános Pályázati Útmutató 1. számú melléklete (Elszámolhatósági útmutató) nyújt iránymutatást, amelyet a Pályázati felhívásban feltüntetett korlátozó tényezőkkel együttesen szükséges kezelni. Az építés, felújítás, bővítés tevékenységek elszámolására az Infrastrukturális fejlesztés tevékenységen belül nyílik lehetőségük, a Pályázati felhívás B3.2. pontjában feltüntetett százalékos korlátok figyelembe vételével. Mivel a felújításhoz kapcsolódó költségek kizárólag az Infrastruktúrális fejlesztés kapcsán számolhatók el, ezért nem érezzük szükségét külön tevékenységben történő feltüntetésére.

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Attila Birócsák2013. december 10. 11:04:22 Tárgy:10.000 fő feletti települések

Tisztelt Kiíró!

A pályázati feltételek között szerepel az alábbi kitétel a projekt tartalmára vonatkozó technikai előírások között:

“A fejlesztésnek Magyarországon kell megvalósulnia és a fejlesztéssel érintett

ingatlan 10 000 fő lakosságszám feletti település esetén vidékies környezetben,

városias zöldfelületben helyezkedik el.”

Javasolni szeretném, hogy a lakosságszámot csökkentsék ezzel adva lehetőséget kisebb városok számára a pályázaton való részvételre. Sok esetben egy kisebb város természeti és kulturális javai nagyobb veszélyben vannak a finanszírozási nehézségek miatt mint egy nagyobb városban. Az emberek összetartóbbak és sokkal hatékonyabb tud lenni egy fejlesztés közösség formáló összetartó ereje is.

Köszönettel:

Birócsák Attila

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2013. december 12. 16:32:56 Tárgy:10.000 fő feletti települések

Tisztelt Birócsák Attila!

 

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A lakosságszámra vonatkozó kikötés nem a kisebb települések részvételét korlátozza: ebben az esetben arra vonatkozik, hogy a 10000 fő lakosságszám feletti településeken csak akkor támogatható a beruházás, ha az vidékies környezetben, városias zöldfelületen valósul meg. Köszönjük észrevételét, a megfogalmazást pontosítjuk!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Ferenc Füzesi2013. december 11. 12:28:31 Tárgy:javaslatok és kérdések a tervezethez

Tisztelt NFFKÜ!

A B 2.1 pont 2 bekezdés alapján: „Kizárólag országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és/vagy kiemelt természeti oltalom alatt lévő örökségi elem…. támogatható.”

Értelmezésünk szerint a „helyi védettség alatt álló épület” megfogalmazás nem teljesen pontos, mert leszűkíti a fejlesztés lehetséges területeit az egyedi építményekre és nem veszi figyelembe, hogy az értéket képviselő épületek azonosítása nem csak egyedi módon, hanem egy összefüggő településrész megadásával is történhet, melyre az ún. területi védelem ad lehetőséget. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999 (VIII. 13.) FVM rendelet 2.§-a egyaránt alkalmazza a helyi területi védelem és a helyi egyedi védelem kategóriáját.

Mivel a területi védelem alá vont értékek szintén magukban foglalnak épületeket, ezért kérjük a szövegben a „helyi védettség alatt álló épület” megfogalmazás helyett a „helyi egyedi és/vagy helyi területi védettség alatt álló épület” kifejezés használatát.

 

Kérjük, hogy a felhívás B2.1 pont 5. c) pontjában kapjon helyet, hogy a fejlesztés abban az esetben is támogatható, ha az magántulajdonban lévő ingatlanon valósul meg és ehhez nem szükséges, hogy a pályázó bérleti, használati, vagyonkezelési vagy haszonbérleti megbízási jogviszonyban álljonaz ingatlan tulajdonosával.

A helyi önkormányzat a védelembe vétellel kötelezettségeket állapít meg a tulajdonosok számára. Indokolatlan megkülönböztetés, ha az előírások teljesítése (pl. egységes építészeti arculat megőrzése) minden tulajdonosra vonatkozik, azonban a pályázati támogatást csak a fenti jogviszonyok valamelyikének fennállása esetében lehet felhasználni. Egy épületegyüttes estén a településkarakter megőrzése nem valósítható meg a gyakorlatban, ha adminisztratív követelményeknek mentén húzzuk meg a határvonalat a fejleszthető és a nem fejleszthető ingatlanok között, ugyanis az egységes arculat és a kulturális vonzerő, valamint a fenntarthatóság szempontjából a tulajdonos és a pályázó közötti jogviszony nem releváns.

Kiemeljük továbbá, hogy a Helyi Építészeti Örökség Nívódíjasainak közel fele magántulajdonú épület felújításáért (pl. lakóházak) kapta a jelentős szakmai elismerést, ezért különösen indokoltnak tartjuk, hogy a pályázati támogatás felhasználása ne tartalmazza a fenti előírást.

 

Javasoljuk, hogy a helyi kulturális és/vagy természeti örökség érdekében végzett korábbi projekteket, fejlesztéseket is vegyék figyelembe az értékelés során 0-7 bírálati pont erejéig. A korábbi sikeres tevékenységek ugyanis a projektgazda referenciái, melyek az értékekkel való felelős gazdálkodás és tudatosság fokmérői is egyben. Javasoljuk a projekt megalapozottságára vonatkozó bírálati elemek közé felvenni a referenciák bemutatását.

A társadalmilag hátrányos helyzetű célcsoportokat milyen értelemben használja a felhívás? Mely csoportokat tekinti annak az értékelés keretében?

 

Hogyan kell értelmezni az alapinfrastruktúra fejlesztést a helyi területi védettség keretében védelem alá vont épületek esetében? Esetünkben a helyi védettségű terület önkormányzati tulajdonú ún. tömbtelek, és a rajta kialakított ún. úszótelkeken találhatók a magántulajdonú épületek. Az úszótelkeken kívül eső terület közterületnek minősül. Megvalósítható-e az alapinfrastruktúra fejlesztés a védett terület (tömbtelek) határán belül és az úszótelkeken található épületeken kívül?

 

Gazdaságfejlesztő hatással bíró tevékenységek, pl. turisztikai megjelenés elősegítése marketing eszközök használatával támogatható-e?

 

A projekt általános adminisztrációs, szervezési tevékenységének költségét mely költségtípuson lehet tervezni?

Kérem szíves válaszukat.

Üdvözlettel:

Füzesi Ferenc

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 15:57:35 Tárgy:javaslatok és kérdések a tervezethez

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. 1. A Pályázati felhívásban szereplő kategóriára vonatkozóan a fogalomtárban meghatározott definíció az irányadó. 2. Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a 2. pontban foglaltakat a Pályázati felhívás véglegesítésénél nem áll módunkban figyelembe venni. Az ingatlan rendezett tulajdon viszonyait alátámasztó dokumentum benyújtása mindenképp szükséges a pályázathoz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhívás céljai között nemcsak az építési elem szerepel, hanem hangsúlyos az is, hogy mindenki számára hozzáférhető kulturális –közösségi funkciók kapjanak itt helyet, amelyek legalább a fenntartási időszak alatt folyamatosan rendelkezésére állnak majd. Ezek biztosítása magántulajdonú ingatlan esetén nem lehetséges teljeskörűen, és amennyiben ez nem teljesül, az a projektgazda számára teljes visszafizetési kötelezettséget von maga után. 3. Az említett referenciákat a pontozásos rendszerben azon indokból nem szerepeltettük, hogy a projekttapasztalattal nem rendelkező pályázók szakmailag jól alátámasztott projektötletét ne érje hátrányos megkülönböztetés. A projektmenedzsmentet ellátó személyek esetében a felhívás megfogalmaz alapfeltételeket, amelyek plusz pontszámtól függetlenül a pályázónak teljesítenie kell. 4. A fejlesztés célcsoportjának meghatározása során jelentős szerepet kap a társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése mellett a hátrányos helyzetű csoportok kulturális javakhoz történő hozzáférhetőségének javítása. Itt elsősorban azokat a meglévő, helyi célcsoportokat segíti a felhívás, akik társadalmi helyzetükből adódóan korlátozottan férnek hozzá kulturális javakhoz, szolgáltatásokhoz, ezen csoportok összetétele és nagysága az adott területtől függ. 5. Ebben az esetben nem látszik egyértelműen, hogy az alapinfrastruktúra mellett milyen kapcsolódó infrastruktúra- és tartalomfejlesztés valósulna meg a projektötlet keretén belül, amely a kulturális javak hozzáférésének javítását célozná, és teljesíti a kötelező indikátorokat. A magántulajdonú épületekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatóak, a tulajdonviszonyok rendezése a pályázat benyújtásáig mindenképp szükséges. 6. Gazdaságfejlesztő hatással bíró tevékenységek támogatása nincs kizárva, azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a pályázat fő célkitűzése a helyi közösség bevonása, a kulturális javakhoz való hozzáférhetőségének javítása, illetve arra, hogy a projekt eredményeként generált bevételt szükséges a projekt eredményének fenntartására visszaforgatni. 7. A projekt általános adminisztrációs, szervezési tevékenységének kapcsán felmerült költségek a Projektmenedzsment tevékenységen belül számolhatók el. Észrevételeit köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zsolt Kocsis2013. december 12. 12:11:47 Tárgy:Maximális támogatás mértéke

Tisztelt NFFKÜ!

Mint vidéki településen tevékenykedő polgármester nagy érdeklődéssel olvastam a program tervezetét. Ugyanakkor sajnálattal tapasztaltam, hogy negatív értelemben külömbséget tesznek vidéki és nem vidéki (városi) műemlék között. Konkrétan a maximális támogatás tekintetében a vidéki környezetben lévő kulturális örökség maximálisan 500 ezer EUR, míg a városi örökség esetében 1 millió EUR támogatásban részesülhet. Én úgy gondolom és konkrétan tudom, hogy vannak olyan vidéki (kis településeken található) műemlékek melyek megmentése és bemutathatóvá tétele, új turisztikai funkcióval (atrakcióval) történő ellátása a jellegüknél és méretüknél és állaguknál fogva igényli és meg is érdemli a magasabb támogatási mértéket. Ne essünk abba a hibába, hogy ami vidéki az nem lehet értékes és bemutatásra, felújításra érdemes. Nem csak falusi “parasztházak” vannak a kistelepüléseken, hanem ennél nagyobb méretű országos védettség alatt álló műemlékek is. Véleményem szerint az esélyegyenlőség sérül azzal, ha pénzügyi korlátok alapján próbáljuk szelektálni az esetleges projekteket. A vidék felzárkoztatása, a vidéki környezet ápolása, megóvása, a vidéki életmód még meglévő értékeinek megmentése megkívánja azt, hogy a maximális projektméret a vidéki környezet esetében is hasonlóan 1 millió EUR legyen bizonyos krítérium teljesülése esetén. Ilyen feltétel lehetne pl. az a tény, ha országos védettség alatt áll a felújítandó épület, vagy az, ha az örökségvédelmi hatóság kiemelten támogatja a felújítást, a fejlesztést.

E véleményemmel az örökségvédelmi hatóság munkatársai is egyet értenek, és támogatják a kiírás ilyen irányú módosításának igényét. Bízom kérésem kedvező fogadtatásában. Tisztelettel: Kocsis Zsolt polgármester.

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 15:59:19 Tárgy:Maximális támogatás mértéke

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A donor felek által elfogadott programdokumentum rögzíti a minimális és maximális támogatási összegeket, amelyektől eltérnünk nem lehet., ezért a Pályázati felhívásokban feltüntetett igényelhető minimális és maximális támogatás összegén így nem áll módunkban módosítani. Észrevételét köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Gábor2013. december 15. 11:03:48 Tárgy:javaslat indikátorra

Tisztelt NFFKÜ!

Nem világos, miért szerepel kulcsindikátorként a “A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete.” 100 m2 értékkel?! 

A méret véleményünk szerint nem befolyásolja a projekt során felújított projektelem valódi kulturális értékét, hiszen ennél jóval kisebb belterű országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület és környezetének bemutathatóvá tétele, felújítása is megérdemli a támogatást.

Ezért javasoljuk az indikátor minimum értékének kivételét a pályázati felhívásból. 

Üdvözlettel,

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 16:01:17 Tárgy:javaslat indikátorra

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. ’A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete’ indikátor célértékek a donor felek által lefogadott programdokumentumnak megfelelően kerültek kialakításra, azoktól eltekinteni nem tudunk.. Észrevételét köszönjük!

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Eva Kronauer2013. december 15. 23:52:01 Tárgy:vidéki kulturális örökség

Tisztelt Pályázatkiíró!

A B.2.1.1. pontban szeretném felhívni a figyelmüket a zavaró megfogalmazásra (esetlegesen téves megfogalmazásra). Pl. ” 10 000 fő lakosságszám feletti település esetén vidékies környezetben, városias zöldfelületben helyezkedik el. ”   Ez úgy értelmezhető, hogy ha 10ezer fő feletti… akkor… és ráadásul az információs napon elhangzott, hogy a vidéki kult.örökség pályázat esetében 10ezer fő lakosszám alatti település is pályázhat. Másrészt, kicsit furcsa a megfogalmazás: vidékies környezetben, városias zöldfelület… ilyen tulajdonképpen nem igazán létezik, vagy kérem adják meg a konkrét definiciót, hogy mire gondolnak.

A pályázat további pályázható eleménél, szeretném kihangsúlyozni, hogy a pályázat, miközben 10ezer fő feletti vidéki környezetben városias zöldfelületre  hivatkozik, közben sugallja a parasztgazdálkodást és a kézművességet.

Szeretném megjegyezni azt is, hogy a vidéki életmód meghatározást szerencsésnek találom. Csatlakozom, egy korábbi hozzászólóhoz, hogy viszont az összegszerinti meghatározás megkülönböztetése a városi és vidéki pályázatoknál nem tartom szerencsésnek. A minimum összeg esetén talán, de a maximum összeg esetén, már nem. Hiszen a vidéki műemlékvédett, illetve védett értékek szerte Magyarországon megtalálhatóak, és hasznosithatóak a pályázatkiírás céljainak megfelelően, viszont azok helyreállítási költsége megegyezik, illetve megegyezhet a városi ép.kult.örökség helyreállítási költségeivel, vagy legalábbis hasonló. Kérem, megfontolásra. Üdvözlettel Kronauer Éva Lilla

00
TT
Test Test Ennyi ideje: 2 Évek

Zrt. NFFKÜ2014. január 2. 16:02:13 Tárgy:vidéki kulturális örökség

Köszönjük a Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. A 10.000 fő lakosságszám alatti települések részvétele valóban biztosított. A 10.000 fő feletti települések esetében a ’vidékies környezet, városias zöldfelület’ jelleg a városrész, ill. környező épületelemek függvényében kerül meghatározásra. A Pályázati felhívásokban feltüntetett igényelhető minimális és maximális támogatás összegén, tekintettel a donor partnerekkel történő megállapodásra, nem áll módunkban módosítani. Észrevételeit köszönjük!

00