Rövidítések


AIBA Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein
CoE Európa Tanács (Council of Europe)
DO Donor országok
DoRIS Documentation, Reporting and Information System (A donor országok által működtetett Dokumentációs, jelentéstevő és információs rendszer)
DPP Donor Program Partner
EB Együttműködési Bizottság
EGT Európai Gazdasági Térség
EH Ellenőrzési Hatóság
EU Európai Unió
EUTAF Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
FMB Finanszírozási Mechanizmus Bizottság
FMI Finanszírozási Mechanizmus Iroda
FMO Finanszírozási Mechanizmus Iroda (Financial Mechanism Office)
HEP IH Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
IGH Igazoló Hatóság
KEOP IH Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága
KKPSZA Kétoldalú Kapcsolatok Program Szintű Alapja
KKNA Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
NP Nevesített Projekt
KPA Kis Projekt Alap
MÁK Magyar Államkincstár
MB Monitoring Bizottság
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
NEP IH Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága
NFFKÜ Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség 
NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NIH Nemzeti Innovációs Hivatal
NK Nemzeti Kapcsolattartó
OS Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
PLF NPO Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály Nemzetközi Pénzügyek Osztálya
PO Program Operátor
RA Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság
RANNIS Izlandi Kutatóközpont
ROP IH Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
SIU Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ
SZIE Szent István Egyetem
TS Technikai Segítségnyújtás
VHR Végrehajtási Rendelet, 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
Végrehajtó Ügynökség
KS Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége
VOX Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért