Tanulmányút önkormányzatoknak Norvégiába az egyenlőbb esélyekért a nemek között

Tanulmányút önkormányzatoknak Norvégiába az egyenlőbb esélyekért a nemek között

Projekt azonosító: HU01-0021-COOPER-B1-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/ Hungarian National Association of Local Authorities

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.09.01- 018.02.28

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

KS Kommunesektorens organisasjon

Összköltség / Total budget (EUR)

9 360 000 HUF/30 000 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

9 360 000 HUF/30 000 EUR

 

A kezdeményezés átfogó célkitűzései: a norvég és magyar önkormányzatok, vezetőik, szakértőik és dolgozóik együttműködésének erősítése a két ország önkormányzati szövetségeinek, a KS és a TÖOSZ, meglévő partnerségének és kapacitás-építési programjainak folytatásán keresztül. A bilaterális együttműködés a partnerek tapasztalat, tudás, know-how cseréjét és új stratégiák, tudás és gyakorlatok közös kidolgozását takarja. A kezdeményezés célja a know-how, a legjobb gyakorlatok és jól működő modellek cseréje és megismerése egy közös rendezvény és egy tanulmányút keretében. A projekt két eseményt foglal magában: egy 10 fős tanulmányutat Norvégiába és egy záró workshopot Budapesten. A projekt cím, "Tanulmányút önkormányzatoknak Norvégiába az egyenlőbb esélyekért a nemek között", egyszerre tükrözi a bilaterális és a szakmai elemeket. A tanulmányútra 2017. novemberben Bergenben kerül sor. A tanulmányút programja pályázati döntést követően kerül véglegezésre. Így a résztvevők aktívan részt vesznek a program tartalom kialakításában. A projekt résztvevői: polgármesterek, választott képviselők, önkormányzati munkatársak, tisztségviselők. A projekt tevékenységek szemléletformáló erővel bírnak a nemek közötti esélyegyenlőség, a munka és magánélet egyensúlya területén, a célok között szerepelnek a közös gondolkodás, munka megvalósítása, projekt ötlet, koncepció együttműködésen alapuló kidolgozása minden résztvevő önkormányzat által a záró workshop végére. A projekt eredmények a partnerek honlapjain, valamint egy sajtótájékoztató keretében kerülnek bemutatásra. E-hírleveleket fogunk kiküldeni a magyar önkormányzatok számára és cikkeket közlünk szakmai újságban.