Sokszínű társadalom

Sokszínű társadalom

Projekt azonosító: HU07-0004-C2-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Besenyszögért Alapítvány/ Besenyszögért Foundation

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.04.01- 2017.10.31

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Félagið Ísland-Ungverjaland

Összköltség / Total budget (EUR)

2 490 000 HUF/7 980 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

2 490 000 HUF/7 980 EUR

 

A Besenyszögért Alapítvány 1995 óta működő nonprofit szervezet. Fő célja a tárgyi, társadalmi és kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése. Donor partnerünk az Izlandi Magyar Kulturális Társaság.  Izlandon a kultúrák közötti együttélést úgy oldották meg, hogy a multikulturalizmus, az egymás kultúrájának kölcsönös elfogadása a mindennapi élet részét képezi. 
A projekt célja a kultúrák közötti átjárás és előítéletek csökkente érdekében a kultúrák közötti együttélés, elfogadás és tolerancia tanulmányozása Izlandon annak érdekében, hogy a magyar társadalomban meglévő roma – nem roma társadalmi fesztültségek az Izlandon látott jógyakorlatok disszeminációja révén csökkenthetőek legyenek Magyarországon.  A roma kultúra mind a nemzeti és az európai kultúra része. A projekt legfőbb törekvése egy szemléletváltás beindítása a társadalomban, amely első lépéseként tanulmányozzuk, hogy Izlandon hogyan férnek meg egymással a különböző kultúrák. 
Az izlandi tanulmányúton 4 fő magyar pedagógus vesz rész. Az izlandi programok donor partnerünk bevonásával, szervezésében valósulnak meg egy reykjavíki általános iskola részvételével. A programok között három napon keresztül szerepel iskolalátogatás, ahol az ismeretszerzésen túl olyan témák gyakorlati alkalmazását figyelhetjük meg, mint például, hogy az  iskola nem tanórai közösségerősítő programjai. Hogyan veszik elejét a szegregációnak? Ezen kívül részt veszünk tanórán kívüli közösségi foglalkozásokon is ahol a gyakorlatban tudjuk megfigyelni a kultúrák közötti együttélést. Emellett donor partnerünkkel szakmai fórumokon keressük a kultúrák közötti párbeszéd erősítésének lehetőségeit. 
Ebben segít ez a projekt, amely keretében izlandi partnerünkkel együtt létrehozott, egy izlandi iskolában is megvalósuló tanulmányutunk segítségével a megismert gyakorlatok alkalmazhatóak a magyarországi roma – nem roma kulturális párbeszéd erősítésének területén.