Partnerség kiépítése a demencia valamilyen formájában szenvedő időskorúakat gondozó családtagok digitális megoldásokkal történő támogatása érdekében

Partnerség kiépítése a demencia valamilyen formájában szenvedő időskorúakat gondozó családtagok digitális megoldásokkal történő támogatása érdekében

Project ID: HU11-0001-B1-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Kemecse Város Önkormányzata/ Local Government of Kemecse

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.07.01- 2017.10.31

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

7781280 HUF/24940 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

7781280 HUF/24940 EUR

 

A projekt célja, hogy partnerségi kapcsolatot építsen ki a norvégiai Røyken Önkormányzata és a magyarországi Kemecse Város Önkormányzata, mint fő projektpartnerek között. Kemecse Város Önkormányzata, mint térségi egészségügyi központ az Észak-Alföldi régióban komoly nehézségekkel küzd a demenciában szenvedő időskorúakat ápoló családok segítése, támogatása terén.  Az Alzheimer kór és a demencia egyéb formái nem csupán a betegek életére, de az őket gondozó családtagok életére is rendkívül negatív hatással van. Az intézményi kapacitások korlátozottak, nem képesek a betegek és családtagjaik szükségleteinek megfelelő kielégítésére. 
A partnerségi kapcsolatba bevonásra kerül a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyarországon, amely magában foglalja azokat az önkormányzatokat, amelyeknek leginkább szükségük van támogatásra és innovatív megoldásokra.
Røyken Önkormányzata a Norvég Informatikai Központtal (NR) és további két norvég önkormányzattal együttműködve sikeresen létrehozott egy digitális oktatási platformot a demenciában szenvedő időskorúakat ápoló családtagok számára. A projekt eredményei képezik alapját a tervezett partnerségnek, amely hosszútávú célja, hogy megalapozza az egyik legnagyobb kihívást jelentő időskori egészségügyi probléma helyi, a későbbiekben pedig országos kezelésének alapjait.
A projekt négy hónapos időtartama alatt az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
1. Tapasztalatcsere, a szükségletek kölcsönös megvitatása
2. Két tanulmányút az együttműködési lehetőségek felkutatása és hosszútávú együttműködés megalapozása érdekében
3. A megszerzett ismeretek szélesebb körű megosztása
4. Közös projektkoncepció kidolgozása magyar és norvég önkormányzati partnerek bevonásával az érintett célcsoport (a demenciában szenvedő időskorúakat gondozó családtagok) helyzetének javítás érdekében.