Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira

Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira

Projekt azonosító: HU01-0015-COOPER-B2-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/ Hungarian National Association of Local Authorities

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.09.01- 2018.02.28

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

KS Kommunesektorens organisasjon

Összköltség / Total budget (EUR)

9 035 520 HUF/28 960 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

9 035 520 HUF/28 960 EUR

 

A kezdeményezés átfogó célkitűzései: a norvég és magyar önkormányzatok, vezetőik, szakértőik és dolgozóik együttműködésének erősítése a két országos önkormányzati szövetségeinek, a KS és a TÖOSZ, meglévő partnerségének és kapacitás-építési programjainak folytatásán keresztül. A bilaterális együttműködés a partnerek tapasztalat, tudás, know-how cseréjét és új stratégiák, tudás és gyakorlatok közös kidolgozását takarja közös rendezvényeken való részvételen keresztül, amelyek ebben az esetben tréning alkalmak lesznek; hiszen három alkalommal két nap időtartamban kerül sor a kísérleti képzésre 20 önkormányzat részvételével az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséről. A kezdeményezés célja a know-how, a legjobb gyakorlatok és jól működő modellek cseréje és megismerése egy közös rendezvény és egy tanulmányút keretében. A projekt a KS és a TÖOSZ szakértőinek közös online munkájával indul. A képzési anyag a már létező képzési rendszeren alapul, amit az Energiaklub dolgozott ki a TÖOSZ-szal partnerségben. A képzési anyag a konkrét magyar és norvég példákkal kerül továbbfejlesztésre, amiket a KS és a TÖOSz gyűjt össze. A projekt cím, "Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira", egyszerre tükrözi a bilaterális és a szakmai projektcélokat. A tréning interaktív lesz és inkább gyakorlati jellegű, alapszintű elmélettel (kitettség, érzékenység, alkalmazkodási kapacitás, sérülékenység), mivel a tapasztalataink szerint a kapacitásépítés leghatékonyabb módja az egymástól való tanulás. A tréning fő fókuszai: az éghajlatváltozás hazai és helyi szintű hatásai, hogyan mérhető a település sérülékenysége, módszerek a helyi stratégiák megalkotására, jó gyakorlatok bemutatása és megtekintése.
A projekt fő elemei a kommunikációs eszközök, mivel az információkat valamennyi magyar önkormányzathoz el szeretnénk juttatni.