Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Önkormányzati kapacitás-építés norvég-magyar együttműködéssel

Projektazonosító: HU11-0005-HU11-PP1-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Hungarian National Association of Local Authorities

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-opera - tion Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period

2013. szeptember 25. – 2016. április 30./ 25th of September 2013 – 30th of April 2016

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Belügyminisztérium –Ministry of Interior (BM) Emberi Erőforrások Minisztériuma – Ministry of Human Resources (EMMI) Miniszterelnökség– Prime Minister’ Office (ME) Magyar Faluszövetség - Hungarian Village Association (MFSZ) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége – National Association of Small Cities (KÖOÉSZ) Szövetség az Életen át tartó Tanulásért – Association for Life Long Learning (SZETT) Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szaksze - rvezete -Trade Union of Hungarian Civil Servants and Public Employees (MKKSZ)

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége – Norwegian Associ - ation of Local and Regional Authorities (KS) Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában – Norwegian Agency for Lifelong Learning– VOX

 

Összköltség / Total budget (EUR)

399 299 981 HUF/ 1 408 962,53 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

392 680 471,17 HUF/ 1 385 605,05 EUR

Projekt aloldal

A helyi önkormányzatok a demokrácia alapkövei: a polgárokhoz legközelebbi közigazgatási szint jelentős közösség-fejlesztési, közszolgáltatás-nyújtási szereppel bír. A projekt a helyi demokrácia fejlesztését célozta az önkormányzati szövetségek norvég-magyar tapasztalatcseréje által; a nők szerepvállalásának erősítését a közéletben, a munka és magánélet egyensúlyának elősegítését; az önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítését a közigazgatási reform során; az önkormányzati érdekképviselet hatékonyságának növelését, és a szakmai párbeszéd intézményrendszerének megújítását a kormányzat és az önkormányzatok között. Eredményeink a kitűzött indikátorokat túlszárnyalták.Projektünkkel a norvég –magyar helyi kapcsolatokat fejlesztettük, e cél elérését több sikeres közös pályázat bizonyítja magyar és norvég önkormányzatokkal. Továbbfejlesztettük a Képviselők Képzése programot, új módszert fejlesztettünk ki a járások és önkormányzatok együttműködésének javítására, amit 101 járásba vittünk el. Az életen át tartó tanulás terén képzetük az önkormányzati vezetőket. Az idősellátás és a falvak helyzetének javítása témában bilaterális és hazai tapasztalatcserére került sor.Összesen 3626 fő vett részt képzésen; több, mint 700 intézményt képviselve. Tíz tanulmányútra került sor Norvégiában, norvég partnereink az összes fontos projekteseményre eljöttek hazánkba. Létrehoztuk az Önkormányzati Információs és Koordinációs Központot, amely ingyenes rendezvényhelyszínt biztosít az önkormányzatoknak Budapesten. A partnerség, együttműködés és párbeszéd kultúráját erősítve célcsoportunk, a magyar önkormányzatok képviselői többször is kifejezették a norvég-magyar együttműködés folytatásának igényét.

 

Médiamegjelenések:

Folyik a MANORKA program
MANORKA projekt záró konferencia Veszprémben