Capacity building measures improving the elderly care potential in the rural areas of Morahalom

Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon

Projektazonosító: HU11-0009-A1-2013

Projektgazda/Project Promoter:

Mórahalom Városi Önkormányzat Municipality of Morahalom

Program Operátor/ Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-opera - tion Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period:

2016.05.01. – 2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner:

Geonardo Környezetvédelmi, Térinformatikai és Regionális Projektfejlesztő Kft. / Geonardo Environmental, Geoinformatics and Regional Project Development Ltd.

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner:

SINTEF

Összköltség / Total budget (HUF/EUR):

342 565 619,21 HUF/ 1 208 770,71 EUR

Norvég támogatás összege / Norwegian Grant (HUF/EUR):

320 866 610,77 HUF/ 1 132 203,99 EUR

Projekt aloldal

A projekt legfőbb célja az időskori ellátórendszer kapacitásainak növelése volt Mórahalmon. Az önkormányzat az alapszolgáltatások megszervezésével ugyan létfontosságú segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és tágabb lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartásához, valamint biztos hátteret nyújt egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémáik megoldásában, de a sajátos, a térségre jellemző, szórt-tanyás településszerkezet komoly kihívások elé állítja a helyi szociális- és idősgondozói hálózatot kötelező feladatai elvégzésében.

A helyi szociális ellátó központ a projekt kezdetén már teljesítőképessége határán volt. Kapacitásuk igény szerinti bővítésének anyagi korlátok mellett a kiterjedt, szórt tanyás térség által generált nagy igény szabott határt.

A projekt keretében felépült egy közösségi ház, amely nem csak nappali elfoglaltságra biztosít teret a célcsoport számára, hanem közösség teremtő és megtartó funkcióval is bír elsősorban a külterületeken, többnyire magányosan élő idős emberek társasági kapcsolatainak erősítése révén.

Két tanulmányút során először a mórahalmi ellátórendszer képviselői ismerkedtek norvég idősellátási jó gyakorlatokkal a Trondheimben és a térség településein működő tagintézmények példáin keresztül. Továbbá előadások keretében tájékozódtak a szociális ellátás helyi működéséről, a mindennapi gyakorlatok helyszínen való bemutatása révén pedig kézzelfogható ismeretekkel gazdagodtak a résztvevők a norvég ellátórendszer működéséről. Ezt követően a norvég szakemberek látogattak el Mórahalomra, hogy közelebbről tanulmányozzák a magyar ellátórendszer jelenlegi, elméleti és gyakorlati működését főként a tanyagondnoki szolgálatot, ezáltal kölcsönös helyzetfelmérés valósult meg, amely alapjául szolgált a projekt partnerek által, közösen kidolgozott tanulmány elkészítésének.

Az elkészült tanulmányok révén nemcsak tisztább képet kapott a város az szociális és időskori ellátás aktuális helyzetéről, hanem egy cselekvési terv kidolgozásával célzottan tudja majd az elkövetkező időszakban orvosolni a feltárt hiányosságokat. A tanulmányok kidolgozásának legfőbb célja az volt, hogy a helyzetfelmérésen, esettanulmányok bemutatásán keresztül és ezek alapján, továbbá a norvég példát megismerve, a hazai szociális ellátórendszer fejlesztési irányainak elméleti koncepcióját felvázolja. A közös tanulmány kidolgozása egyben a norvég és a magyar intézmények közötti együttműködés elmélyítésére is megfelelő alapul szolgált, illetve az intézményi együttműködés keretei között a norvég jó tapasztalatok átadása érdekében képzés megszervezése is célszerűnek mutatkozott. A tanulmány elkészítése, a tapasztalat csere, és a szakember képzés révén – a magyar jogszabályok adta keretek között – egy norvég mintán alapuló „pilot action” alkalmazására is lehetőség nyílt. Ezek a tényezők mind hozzájárultak a helyi önkormányzat által a szociális ellátórendszer alapszolgáltatásainak kereteiben nyújtott szolgáltatás portfólió fejlesztéséhez is, illetve a szolgáltatások körének bővítéséhez is ebben a témakörben.

A projekt kiemelt figyelmet fordított különféle képzésekre, amelyek nem csak a hajlott korúak számára nyújtottak érdekes, új ismereteket (vízitorna, keringésfrissítő gyakorlatok, táplálkozás) hanem a helyi szakemberek továbbképzését is szolgálták elsősorban az idősekkel való kommunikáció terén. Ezen felül az önkéntesség, mint időskori aktivitási forma, valamint a férfi ápolók számának növelésére tett erőfeszítések témája is önálló alkalmakat töltött meg magas színvonalú tartalommal.

A projekt révén felhalmozott tudás és tapasztalat révén egy magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtására nyílhat lehetőség Mórahalmon a helyi idős lakosság számára.

 

Médiamegjelenések:

Az időskori ellátásbiztonságról

Norvég mintára fejlesztik az idősellátást Mórahalmon + FOTÓK

A norvég idősellátást szeretnék Mórahalmon is elsajátítani