Hulladékok és szennyvizek genomikai módszerekkel irányított és kontrollált kétlépcsős biodegradációja

Hulladékok és szennyvizek genomikai módszerekkel irányított és kontrollált kétlépcsős biodegradációja

Projektazonosító: HU09-0091-A1-2016

Projektgazda/Projekt Promoter

SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság

Program Operátor/Programme Operator

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.28.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

The Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség / Total budget (EUR)

234 195 025 HUF 771 139,36 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

198 801 105 HUF 654 596,99 EUR

Projekt aloldal

A projekt során nagyszámú szennyvíz és szennyezett víz mintákat dolgoztunk fel, rendszeresen vettünk mintákat a szennyvíztisztítás különböző fázisaiból (nyers szennyvíz, ülepített szennyvíz, aerob aktív iszapos kezelőmedence, anaerob kezelőmedence, maradék szennyvíziszap, stb.). Genomikai módszerekkel azonosítottuk az egyes minták bioenergia potenciálját az azonosított mikroorganizmusok és abundanciájuk, illetve metabolikus útvonalaik felmérése alapján. A szennyvízminták szelektív kezeléseinek hatását a folyadék és gázfázis folyamatos analízisével és összcsíraszám vizsgálatokkal ellenőriztük, ezeket összevetettük a metagenom és metatranszkriptom analízisek eredményeivel. A sötét fermentációs első szakaszt követően egyértelműen láttuk, hogy még a tisztított szennyvíz is jelentős energia potenciállal bír, azaz érdemes az általunk javasolt kétlépcsős rendszerben történő hasznosítást alkalmazni. Az egyes paraméterek (hőmérséklet, szerves széntartalom, kezdeti pH) fontosságának megállapítására matematikai modelleket (centrális komponens modellek) vezettünk be a szennyvíztisztítás folyamatába, majd teszteltük a modelleket valós élelmiszeripari szennyvizeken. A tisztítás második fázisában fotofermentációs kísérleteket végeztünk, a sötét fermentációs biodegradáció maradék effluensén zöldalga törzseket tenyésztettünk fényen a maradék szerves anyag-tartalom, N és P tartalom csökkentése illetve biohidrogén termelése céljából. Fontos végeredmény, hogy a kiindulási alapanyag gyors analitikai tesztje alapján pontos fermentációs (sötét és fotofermentáció kombinációja) paramétereket tudunk tervezetten megadni a maximális hidrogénmennyiség eléréséhez ipari és kommunális szennyvizek esetében.

Médiamegjelenések:

http://www.seqomics.hu/hun/images/seqomics_in_vtvszeged161220.mp4