Tartalom megjelenítő

ELŐADÁSOK – KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE, MEGÚJÍTÁSA INFORMÁCIÓS NAP, 2013. DECEMBER 13.

Ezúton bocsátjuk a tisztelt érdeklődők rendelkezésére a 2013. december 13-i Információs Napon elhangzott előadások diáit. Felhívjuk a tisztelt pályázók és érdeklődők figyelmét, hogy az előadások a társadalmi egyeztetésre megjelent felhívások tervezetére vonatkoznak, amihez képest a véglegesen megjelenő pályázati felhívások a beérkezett észrevételek fényében további változásokat tartalmazhatnak. Az előadások anyagai az alábbi linken érhető el:  tovább… […]

MEGJELENT A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA: ALPROGRAM 1: MESTERKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA, ALPROGRAM 2: RÖVID KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÁSA C. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAM KERETÉBEN

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy elindult a Megújuló Energia programterület keretében a  Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása pályázati felhívás. A Megújuló Energia program keretében, a pályázati felhívás célja az állampolgárok képzése, tudásuk bővítése célirányosan, a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. A pályázati felhívás célcsoportja a magyarországi megújuló energiaforrással foglalkozó állami, vagy közvetett állami tulajdonú intézmények, háttérintézetek, gazdasági társaságok, kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények. A projektek végső kedvezményezettjei (képzésen, workshopon, konferencián részvevő személyek) felsőoktatási oktatók, doktori képzésben vagy mesterképzésben résztvevő személyek, felsőoktatásban dolgozó személyzet, kutatók, egyéb nem felsőoktatási intézménynél munka-, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek lehetnek. Az igényelhető támogatás minimum 3000 euró, maximum 30.000 euró, a támogatás mértéke az elszámolható költségek  100%-a . A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően egyszerre indul meg. Beadási határidő: Alprogram 1: Mesterképzésen való részvétel biztosítása esetében 2014. április 15. Alprogram 2: Rövid képzésen való részvétel biztosítása esetében szakaszosan, de legkésőbb 2015. október 31. A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linkeken: Angol  nyelven:  link Magyar  nyelven:  link Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, az angol nyelvű pályázati felhívás tekintendő mérvadónak. A pályázati űrlap kitöltését az alábbi felületen ( https://nora.norvegalap.hu/ ) regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások” gombra kattintva kezdheti meg, az Általános Pályázati Útmutató elérhető a program honlapján a  http://www.norvegalap.hu/altalanos-palyazati-utmutato  címen. […]

Tanulmányút az Innovation Norway nemzetközi konferenciájára a Zöld ipari innováció program keretében

A Szent István Egyetem, mint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus – HU09 Zöld ipari innováció program Program Opertátora tanulmányutat szervez Norvégiába, Oslóba az Innovation Norway nemzetközi konferenciájára.    A Matchmaking Event on Circular Economy / Horizon 2020 Konferencia időpontja 2017. szeptember 19., helyszíne Oslo. Az újrahasznosító társadalmon alapuló körkörös gazdaság (Circular Economy) az egyike az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjának szakterületeken átívelő, horizontális célkitűzéseinek. A program remek üzleti lehetőségeket biztosít az Európai ipar szereplői számára. Az Innovation Norway, az EGT és Norvég Alapok, az Enterprise Europe Network és a Norvég Kutatási Tanács konferenciájának fő témái: Hulladék: újrafeldolgozás, újrahasznosítás, hulladék ártalmatlanítás; Intelligens vízhasználó társadalom; Alternatív források és hatékony energia és energiahordozó használat. A rendezvény elsősorban K+F tevékenységben érdekelt, vagy a körkörös gazdaságon belüli értékláncot, új üzleti modellt fejlesztő, partnert kereső vállalatoknak szól. Az EGT és Norvég Alapok rövid cikkben foglalta össze a nemzetközi konferencia részleteit. http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/events/horizon2020-matchmaking/ A regisztrációs felület, a szakmai program vázlata és további operatív részletek a konferencia weboldalán érhetők el: https://www.b2match.eu/h2020circulareconomy A jelentkező szervezetek regisztrációjának megerősítését az Innovation Norway körkörös gazdaság területének szakértői végzik. A megerősített jelentkezést követően lehetőség van a Szent István Egyetem által szervezet tanulmányútra jelentkezni, melynek keretében az egyetem az oda-vissza repülőjegyet valamint a szállást és az utasbiztostást biztosítja. A Program Operátor hivatalos tájékoztatója Mellékletek: Jelentkezési lap Együttműködési megállapodás […]

„Egy kattintás, ami összeköt” - a Norvég és EGT Alapok fotópályázatának beküldési határideje 2017. szeptember 30-ra módosult

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Norvég és EGT Alapok fotópályázatának beküldési határideje 2017. augusztus 15-én módosult. A Miniszterelnökség, mint a Norvég és EGT Alapok Nemzeti Kapcsolattartója fotópályázatot hirdetett a Magyarországon megvalósult projektek bemutatására. A Norvég Királyság magyarországi Nagykövetsége és a Nemzeti Kapcsolattartó jóvoltából értékes díjakban részesülnek a legszebb, legkifejezőbb fényképek készítői. Az „Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az EGT és Norvég Alapok hazai eredményeit” című fotópályázatra olyan fotókat vagy fotómontázsokat várunk, amelyek az Alapok támogatásából létrehozott projektek eredményeit mutatják be, vagy éppen a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet. A pályázat célja   az EGT és Norvég Alapokból megvalósított fejlesztés, létrehozott vagy megújított építmény, épület, megvalósított együttműködés, beszerzés, értékes változás, jelenség bemutatása. A Miniszterelnökség táblázatban gyűjtötte össze az EGT és Norvég Alapok 2004-2009 projektjeinek listáját és helyszíneit, az aktuális időszakról pedig a www.norvegalap.hu weboldal Projektek menüpontjaiban tájékozódhatnak a pályázók. A részvétel feltételei és technikai részletei a pályázat közleményében és a Pályázati szabályzatban olvashatóak. […]

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETI ALAPJA AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETI ALAPJA AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI Jelenleg nincs nyílt pályázati felhívás a programterületen. Kérjük kövesse figyelemmel  híreinket . […]

Kétoldalú együttműködéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Megújuló energia programterületen

A 2017. július 14-én megjelent bilaterális felhívás „A” komponense, a „Participation at geothermal workshop in Iceland for local governments” helyi önkormányzatok konferencia részvételét, „B” komponense a „Cooperation with Donor Partners” a donor országok szervezeteivel való szakmai együttműködéseket támogatja. A felhívás átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolat erősítése a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között. Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mind egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A kétoldalú kapcsolatok erősítését a Donor nemzetek és Magyarország között kétféle tevékenység támogatásával biztosítja a felhívás a Megújuló energia (HU03) programterületen belül: A "Geothermal workshop in Iceland for local governments” , a felhívás “A” komponense (HU03-Bilat-A-2017) és a  “Cooperation with Donor partners” , “B” komponens (HU03-Bilat-B-2017) “Geothermal workshop in Iceland for local governments”: A workshop fórumot biztosít a geotermális energiával kapcsolatos tevékenységekben érdekelt helyi önkormányzati döntéshozók, mérnökök és vezetők számára, lehetőséget adva a jógyakorlatok bemutatására és a tudástranszferre a geotermális forrásokat sikeresen hasznosító közösségek között. A workshop a geotermális menedzsment, fenntarthatóság, geotermális energiafelhasználás és befektetések témaköreinek tudásplatformja. A szakmai rendezvény további célja a magyarországi és Európai Uniós szabályozások megismertetése és összehasonlítása az Izlandi politikával. A nyílt felhívásra pályázatot benyújtani jogosult minden geotermális potenciállal és távfűtési rendszerrel rendelkező, magyarországi helyi önkormányzat a felhívás 2.1. pontjában részletezett lista szerint. “ Cooperation with Donor partners ”: A felhívás B komponensének átfogó célja a társadalmi szemléletformálás és a lakosság környezettudatosságának erősítése a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok tudáscseréje által. Pályázatot benyújtani jogosult minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett közintézmény, állami és nem állami, for-profit és non-profit szervezet, valamint Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy. Az “A” és “B” komponensre rendelkezésre álló támogatási forrás: 43.056.000 HUF (138.000 EUR) (Felhívjuk a figyelmet, hogy az “A” komponensre benyújtott pályázatok prioritást élveznek a kiválasztási folyamatban.) Mindkét komponens esetében a támogatási intenzitás: 100 % A pályázat benyújtásának határideje 2017. július 31.   […]

„Egy kattintás, ami összeköt” – oslói pihenést nyerhet a Norvég és EGT Alapok fotópályázatának első helyezettje

A Miniszterelnökség, mint a Norvég és EGT Alapok Nemzeti Kapcsolattartója fotópályázatot hirdetett a Magyarországon megvalósult projektek bemutatására. A Norvég Királyság magyarországi Nagykövetsége és a Nemzeti Kapcsolattartó jóvoltából értékes díjakban részesülnek a legszebb, legkifejezőbb fényképek készítői. Az „Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az EGT és Norvég Alapok hazai eredményeit” című fotópályázatra olyan fotókat vagy fotómontázsokat várunk, amelyek az Alapok támogatásából létrehozott projektek eredményeit mutatják be, vagy éppen a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet. A pályázat célja   az EGT és Norvég Alapokból megvalósított fejlesztés, létrehozott vagy megújított építmény, épület, megvalósított együttműködés, beszerzés, értékes változás, jelenség bemutatása. A Miniszterelnökség táblázatban gyűjtötte össze az EGT és Norvég Alapok 2004-2009 projektjeinek listáját és helyszíneit, az aktuális időszakról pedig a www.norvegalap.hu weboldal Projektek menüpontjaiban tájékozódhatnak a pályázók. A részvétel feltételei és technikai részletei a pályázat közleményében és a Pályázati szabályzatban olvashatóak. Értékes nyereményben részesül az értékelő bizottság által kiválasztott első három helyezett: helyezett: Fjordok közt a skandináv félszigeten: oslói utazás (utazás és szállás 2 fő részére 2 éjszakára)   helyezett: Pihentető hétvége a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor szállodájában (félpanzióval, 2 fő részére 2 éjszakára)   helyezett: Értékes fagyasztószekrény norvég füstölt lazac ízelítővel   A fotópályázat lezártát követően az Alapok  Facebook oldalán  a ’Fotópályázat 2017’ galériába feltöltött képeket a közönség értékelheti, és a legtöbb szavazatot szerző fotós közönségdíjként egy digitális fényképezőgéppel gazdagodik. A pályaművekből kiállítás tekinthető meg az EGT és Norvég Alapok magyarországi, 2017 őszére tervezett záró rendezvényén, ahol a nyertesek ünnepélyes keretek között vehetik át díjukat a Nemzeti Kapcsolattartó képviselőjétől, valamint a Norvég Királyság magyarországi nagykövetétől. A pályamunkákat a  norvegalap@me.gov.hu  elektronikus levélcímre várjuk, a beküldési határidő: 2017. augusztus 31.   […]

A Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásainak határideje 2017. augusztus 31-re módosult

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásai 2017. július 13-án módosultak. Módosult felhívások: Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer – HU12- Bilateral Action – 1   Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals – HU12- Bilateral Action – 2   Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective operation of in-patient care – HU12- Bilateral Action – 3   Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities – HU12- Bilateral Action – 4 Változások jegyzéke: Módosításra került a felhívások 3. ADMINISTRATIVE INFORMATION szakaszának 3.1. Submission of updated proposal alpontja: „Applications can be submitted at any moment from the 10 March 2017 until 31 August 2017 or until the total allocation is used.” A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a www.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot (Declaration stating the undertaking to meet the conditions of the Call for Proposals) postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként, legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kell postára adni. A módosított pályázati felhívások az alábbi linken elérhetőek.   […]

Tájékoztató workshop a Megújuló energia programterület Geotermális Képzési Programjáról

A projekt tájékoztató workshop keretében elsősorban egyetemek, szakmai szövetségek és kutatóközpontok képviselői ismerhették meg a Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen, Izlandon (UNU-GTP) című, a Megújuló energia HU03 program területén támogatott,Nemzeti Fejlesztési Minisztérium saját kezelésében lebonyolított projektet. A 2017. április 27-i  workshop az EGT finanszírozási mechanizmus működéséről és feladatairól, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által - a projektgazdai feladatok ellátása mellett – program operátori szerepkörben vezetett energiahatékonysági és megújuló energia programterületekről összeállított előadással kezdődött. Ezt a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet összefoglalója követte a hazai geotermális potenciálról és a határokon átnyúló együttműködési lehetőségekről. Végül a képzési program hat magyar résztvevője számolt be a program alatt szerzett tapasztalatairól, és bemutatták az általuk készített szakmai tanulmányokat. Az előadások után a frissen képzett résztvevők és a hazai szakértők szakmai diskurzust folytattak a jövőben tervezett együttműködések kialakítása és a meglévő szakmai kapcsolatrendszer bővítése érdekében. A projekt 57,7 millió forint támogatással, 100%-os támogatási intenzitás mellett, hat magyar résztvevő számára tette lehetővé, hogy 2016. április 19. és október 10. között az ENSZ Egyetem Geotermális Képzési Programja keretében tanuljanak Reykjavíkban, Izlandon.     Frissítés: A workshop előadásai elérhetőek a projekt aloldalán . […]

Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen - záróünnepség

2017. április 27-én került sor a Geotermális Képzési Program az ENSZ Egyetemen, Izlandon (UNU-GTP) című, a Megújuló energia HU03 program területén támogatott projekt záróünnepségére. A projekt hat magyar résztvevő számára tette lehetővé, hogy 2016. április 19. és október 10. között a reykjavíki ENSZ Egyetem speciális képzése, a Geotermális Képzési Program keretében tanuljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, hat hónapos posztgraduális képzés célja, hogy a hazai geotermikus energia hasznosítására fókuszáló projektek tervezéséhez és végrehajtásához nélkülözhetetlen szakmai és gyakorlati ismereteket adjon. Az ösztöndíj fedezte a kiutazók teljes költségét. A projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (Orkustofnun) partnerségével valósult meg, 57,7 millió Ft támogatással. A projekt záróünnepségét dr. Makai Martina, zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, majd a képzés résztvevői számoltak be a program alatt szerzett tapasztalataikról, és bemutatták az általuk készített szakmai tanulmányokat. Az eseményt dr. Nádor Annamária, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet geológusának, tudományos főmunkatársának a hazai geotermális viszonyokról és lehetőségekről készült előadása zárta. A rendezvényen részt vettek a szakterület prominens szereplői, többek között dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatója, Zelei Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese, valamint Rónaszéki Gábor, a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. főigazgatója is.     Frissítés: A workshop előadásai elérhetőek a  projekt aloldalán . […]