Foundation of local and micro-regional economic development by local governments capacity- building and knowledge transfer

Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel

Projektazonosító: HU11-0001-A1-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Törökbálint Város Önkormányzata/

Municipality of Törökbálint City

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.

1/6/2016 – 30/4/2017

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Magyar Térinformatikai Társaság

Hungarian Association for Geo-Information

 

Telenor Magyarország Zrt.

Telenor Hungary Corporation

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Chamber of Commerce and Industry of Pest County and Érd County Town

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Lillehammeri Egyetem

Lillehammer University College

Összköltség / Total budget (EUR)

260 725 319,04 HUF/ 919 990,54 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

247 662 976,6 HUF/ 873 899 EUR

Projekt aloldal

A NORMA projekt fő célkitűzése gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel, valamint az élethosszig tartó tanulás, a távoktatás és a nemek közötti egyenlőség támogatása volt a résztvevő önkormányzatoknál. A megvalósítás partneri együttműködésben Törökbálint önkormányzatának gesztori szerepvállalásával történt, és kiterjedt a Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok önkormányzataiból álló kistérségre. A donor partner a Lillehammeri Egyetem volt.

A fő tevékenységek és azok eredményei:

1. Gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása: kistérségi gazdaságfejlesztési stratégiai modellt megalapozó tanulmány és modell; a város településfejlesztési koncepciója és stratégiája; kistérségi befektetés-támogatási információs rendszer; e-learning modulok KKV-k részére.

2. Önkormányzati kapacitásfejlesztés infrastruktúrafejlesztéssel: önkormányzati épületek átalakítása Törökbálinton informatikai infrastruktúra kiépítéssel; önkormányzati döntés-előkészítő & támogató információs rendszer,kommunikációs, ill. oktatási rendszer telepítése az önkormányzatnál.

3. Önkormányzati kapacitásfejlesztés HR fejlesztéssel: e-learning modulok polgármesteri hivatali munkatársak részére; e-tananyagok oktatása 5 település köztisztviselői részére; távmunka pilot 4 polgármesteri hivatalban; LLL-kampány 5 település lakossága felé; nemi esélyegyenlőség kézikönyv önkormányzati vezetők részére.

4. Tudástranszfer: tanulmányút Lillehammeri Egyetemen és önkormányzatnál; regionális és nemzetközi konferencia, workshopok.

5. Nyilvánosság tevékenység: projektnyitó- és záró sajtótájékoztató, regionális, ill. nemzetközi konferencia, projekthonlap: http://www.normaproject.hu/, publikációk.

 

Médiamegjelenések:

Kistérségi fejlesztési központ - a norvég alapok által

Gazdaságfejlesztés- Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés projektindító tájékoztató Törökbálinton

Törökbálint közel 300 millió forint értékű pályázati forráshoz jutott

http://www.torokbalint.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=13&resource=Torokbalint%2FIlovetb%2FVideoalbum%2F2017%2FNorma20170524.html