Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása (FolkCraft)

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ kialakítása (FolkCraft)

Projektazonosító: HU11-0003-A1-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.06.01. – 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Civilek a Lakóhelyért Egyesület “Szabadhajdú” Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.; Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja; Association of Civilians for Home; “Szabadhajdú” Public Media and Event Organizer Public Nonprofit Ltd. Green Group – member of the Friends of the Earth Hungary

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Rissa kommune (Rissa Község Önkormányzata, Norvégia)

Összköltség / Total budget (EUR)

250 588 282,41 HUF/ 884 221,18 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

238 320 695,6 HUF/ 840 934 EUR

Projekt aloldal

A projekt célja Hajdúböszörmény Város kapacitás-fejlesztése volt a közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a helyi gazdaságfejlesztés segítése érdekében, együttműködésben a város, a helyi civil szervezetek és vállalkozások között. A helyi fenntartható gazdasági fejlődés mellett fontos eredményei a projektnek a társadalmi kapacitások fejlesztése, a helyi és regionális együttműködések és gazdaság fejlesztése-erősítése, európai jó gyakorlatok elterjesztése és átvétele.

A Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ épületének kialakítása az egyik fő célja volt a projektnek. A projekt egy másik fő célja felnőttképzési programok fejlesztése és működtetése, amelyek új, helyi vagy regionális vállalkozások indítását segíthetik elő, így növelve a túlnyomóan rurális célterület foglalkoztatottságát. A képzési modulok a népi kézművességhez kötődnek, kiemelve, hogy a népművészet remekei nemcsak helyi termékek, de magukban hordozzák a célterület kulturális örökségét is. A helyileg jelentős kézművesismeretek megszerzésén túl a résztvevők vállalkozási, marketing, PR/kommunikációs és nyelvi kompetenciákra is szert tehettek.

A projektnek szintén célja volt az önkormányzati alkalmazottak fejlesztése sajátos képzési programokkal, javítva a közszolgáltatások színvonalát. A norvég partnerrel, Rissa-val való tapasztalatcsere segített új fejlesztési lehetőségekre lelni és új irányokat mutatni, hogy hogyan lehet a hajdúhagyományokra építeni a jövőbeli turisztikai fejlesztések során.

Médiamegjelenések:

Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Képzési Központ Nyitórendezvény

Elkezdődött a kivitelezés

Kézművesképzések beharangozója

Riport az M1 Ma délután című műsorában

A DTV Megyei Tükör című műsorában

Élettel töltik meg a hajdúböszörményi népi mesterségek házát

Indulhatnak a böszörményi kézművesképzések

Elkészült a Hajdúsági Népi Kézművesek Háza Böszörményben

Képzés és hajdú hagyományok