Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül

Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül

Projekt azonosító: HU11-0006-B1-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Böhönye Község Önkormányzata/ Böhönye Communal Local Government

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.08.01- 2017.10.31

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

7800000 HUF/25000 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

7800000 HUF/25000 EUR

 

"Böhönye és a Culture Break Borders összefogása a civil társadalom erősítéséért kulturális tapasztalatcserén keresztül" projekt célja a helyi civil társadalmi összefogás erősítése kulturális tevékenységeken keresztül és ezáltal a helyi demokrácia és a szociális kohézió növelése, a környékbeli önkormányzatok együttműködésének ösztönzése, az önkormányzati hatékonyság növelése, és annak biztosítása, hogy a két projekt partner,  bilaterális projekt tevékenységek során megismerkedjenek a két ország önkormányzati rendszerével, intézményi felépítésével, a civil szféra működési mechanizmusaival, ismereteket cseréljenek az interkulturális párbeszéd és a kulturális tevékenységek közösség- és hálózatépítő szerepéről és közös projekt koncepció szinopszist hozzanak létre, valamint Böhönye kialakítsa a saját stratégáját a megszerzett norvég tapasztalatok alapján a kultúra területén. 

Mind a főpartner, mind pedig a norvég partner szakértői személyesen is megismerhetik a két ország és a a két szervezet kultúra területén végzett tevékenységeit, mivel a projektben két tanulmányútra kerül sor. Egy alkalommal Böhönye képviselői utaznak Norvégiába tanulmányútra, hogy ott találkozzanak a helyi intézmények, önkormányzati szereplők és civil szervezetek képviselőivel és tapasztalatokat cseréljenek a kultúra, oktatás és helyi önkormányzás, jó kormányzás témakörében, a projekt végén pedig a norvég partner szakértői utaznak Böhönyére, hogy ott egy közösen szervezet munkacsoport-ülés keretében megosztják nézeteiket a kultúra közvetítő szerepének jelentőségéről. A projekt eredményeképpen két dokumentum készül, egy közös projekt koncepció szinopszis, valamint egy stratégiai dokumentum Böhönyén, amely összegzi a kultúra szerepét a civil társadalmi összefogás erősítésében. A projekt eredmények szélesebb kör számára is elérhetővé válnak, hiszen népszerűsítésük érdekében sajtótájékoztató kerül megrendezésre és a projekt eredményei Böhönye honlapján folyamatosan publikálásra kerülnek.