A Zsidóság és a csúcstechnika Einsteintől napjainkig

A Zsidóság és a csúcstechnika Einsteintől napjainkig

Projektazonosító: HU07-0037-A1-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Balatonfüred Város Önkormányzata

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség – Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság /

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

 

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

 

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Det Mosaiske Trossamfunn

 

Összköltség / Total budget (EUR)

223 870 644 HUF/758 626,38 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

184 519 936 HUF/625 279,35 EUR

Projekt aloldal

A Balatonfüred Bjcsy Zsilinszky 32 szám alatt található Zsinagóga jelenleg nem tölti be eredetileg tervezett funkcióját, egy részében egy étterem működik. Jelen projekt keretében nemcsak az elhanyagolt épület felújítása történne meg, de teljesen új funkciók is helyet kapnának. Egyrészt egy állandó és változó kiállítást tervezünk létrehozni, másrészt a szakrális funkcióját is visszakapná az épület. Az állandó részben kapnának helyet a zsidó származásúnak tekintett Nobel-díjas tudósok, és a ma már nem élő de munkásságukkal a mai életet meghatározó tudósok. Nem a múltra való szomorú emlékezést állítanánk a középpontba, hanem elsősorban a zsidóság és a mindennapi élet kapcsolatát mutatnánk be pozitív példákon keresztül. A kiállítás változó részében tudományos és technikai újdonságok kapnának helyet. Tapasztalatunk, hogy a felnövekvő korosztály már a számítógép világában tudja csak elképzelni mindennapjait. Az ő megszólításuknak egyetlen módja , ha egy kiállítás képes integrálni a modern interaktív eszköztárat. A fény-hang-technika kombinációja innovatív és speciális jelleget ad az interaktivitás mellett és komplexé teszi a kiállítást, vagyis több szempontú befogadásra ad lehetőséget a látogatók számára. A külföldi példák alapján az interaktivitás, informatikai, hightech rendszer nélküli kiállítás már elvesztette a látogatottságát. Nálunk is már egyre több múzeum rendelkezik interaktív eszközökkel, de még nagyon gyerekcipőben jár ez a technikai megoldás. Eddigi tapasztalataink szerint, nem csak az eszközök differenciáltsága, hanem a tartalmi kialakítás és ötletesség szempontjából a legelőremutatóbb múzeum a Petőfi Irodalmi Múzeum. Ezzel az interaktív kiállításunkkal arra törekszünk, hogy ezen kiállítás a korai gyerekkortól egészen az idős korig minden korosztálynak élményt nyújtson, nem csak az interaktív eszközök révén, hanem a kreatív makett , rajzoló és játéksarkon (múzeumpedagógiai sarok) keresztül az élethosszig tartó tanulást segítse. Felhívjuk a figyelmet a tudás az értékek fontosságára, az élet értékére, azokra a szellemi és tudásbeli alkotásokra és értékekre amelyek az egyes közösségeket, és a világot is előbbre vitték, segítették. Ezeknek a képviselői azok a Nobel díjas tudósok, építészek, művészet képviselői, akik életműve példa lehet mindenki számára. Ezeknek az embereknek az életműve mai életünkre is hatással van. A kiállítás felépítésekor ezért építenénk be olyan eszközöket mint az érintőképernyős számítógép, hangpultok, interaktív kivetítők, asztalok és múzeumpedagógiai foglalkoztató sarok és játékokkal, számítógépekkel és nyomtatókkal. Az interaktív felületek sikeresen közelebb hozzák a bemutatandó anyagot, a hangpontok segítségével a magyarul, németül, angolul és héberül beszélő közönséghez is közvetlenül tudunk szólni, a „lapozógép” pedig virtuálisan lapozhatóvá teszi a dokumentumokat, könyveket. A felső szinten tematikus kiállítótér lesz, ahol a zsidóság tudományos és technikai kultúráját mutatják majd be, interaktív technikákkal. Az alsó (pince) térben egy iskolai osztályt (30 főt) befogadó többcélú múzeumpedagógiai helyiséget alakítunk ki. A kiállítás tartalmával összefüggő kreatív játékok, vetítések helyéül szolgál majd. A kulturális funkció lehetővé tenné a tér alkalmanként istentiszteleti célokra való használatát is. A szakrális funkcióra az egykori templomi berendezésekre utaló installáció emlékeztetne: az előcsarnok felőli átjáró előtt egy vitrinszerűen elhelyezett tóraszekrény jelezné az egykori zsinagógai funkciót. A szemantikai zavart úgy oldjuk fel, hogy a tóraszekrény-vitrint szélfogószerű bútorzatként alakítjuk ki, tehát kiállítási installációként, de mégis a fal részeként. Ezzel a megoldással akusztikailag is zsilipet képezünk a volt templomtér és az új előcsarnok között. A kiállítás mindenki előtt nyitva áll, és jól illeszkedik Balatonfüred kulturális sokszínűségéhez.

Médiamegjelenések:

Balatonfüredi Zsinagóga Virtuális Kiállítás

Felújítják az egykori zsinagógát

Megújul a zsinagóga épülete