A "Peer Gynt" Projekt - a szociális szolgáltatásfejlesztés fenntartható módszereinek kísérlete Pécsett

A "Peer Gynt" Projekt - a szociális szolgáltatásfejlesztés fenntartható módszereinek kísérlete Pécsett

Projektazonosító: HU11-0009-A1-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Pécs MJV Önkormányzata / Municipality of Pécs

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.04.15 – 2017.04.30. 15.04.2016 – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partners

TÁMASZ Alapítvány Pécs TÁMASZ Foundation Pécs Fonavita NKft. Fonavita Nonprofit Ltd. Nevelők Háza Egyesület Educators’ Centre Association

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Oslo és Akershus Alkalmazott Tudományok Egyetem Oslo & Akershus University College of Applied Sciences

Összköltség / Total budget (EUR)

278 527 013,52 HUF/ 982 805,27 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

264 600 661 HUF/ 933 665 EUR

Projekt aloldal

A Peer Gynt Projekt a városrészi civil szervezetek és az önkormányzati intézmények között létrejött olyan, a szociális és közösségi problémák egészét komplex módon érintő tudatos együttműködés-fejlesztés révén valósulhatott meg Pécs városában, amely a helyi közösség aktivizálásán keresztül közvetlenül épített a közösségi kezdeményezések önfenntartó képességére. A humán fejlesztés célja volt, hogy innovatív, a közösségi tervezés módszerét alkalmazó humán szolgáltatásfejlesztési programot valósítson meg a célterületen, amelynek eredményeként a célterület humán szolgáltató intézményeivel, szervezeteivel és a helyi lakossággal kialakított, élő együttműködések bázisán, a városrész szolgáltató szervezetei, intézményei és a lakossági csoportok aktív módon tudjanak reagálni az aktuális helyi szolgáltatási hiányokra, igényekre, szükségletekre.

 

A folyamat eredményeként:

  • aktív együttműködések jöttek létre a célterület humán szolgáltató intézményeivel, szervezeteivel (20 megállapodás);
  • a norvég partner szakmai hozzájárulásával hazai és norvég tanulmányutak során jó gyakorlatok kerültek bemutatásra a fejlesztett szolgáltatások tartalmába integrált módon;
  • a fejlesztés eredményeként 27 humán szolgáltatás (14 közösségi, 7 szociális és 6 kompetencia és kapacitásfejlesztő) került kidolgozásra, melyek kipróbálása a konzorciumi partnerek együttműködésében, immár az új közösségi terek működtetése érdekében kialakított szakmai teamek koordinációja mellett történt;
  • 3 közösségi tér újult meg összesen több mint 650 m2en.

Médimegjelenések:

Új közösségi ház nyílt a városban

Sikeresen fogott össze Pécs és Norvégia

Új játszóházat kaptak a ledinai gyerekek!

Életminőség-javító Peer Gynt projekt

Mutatjuk, hogy hol lesz jobb élni Pécsen!

Szociális fejlesztések a Zsolnay-negyed környékén

300 millióból tennék rendbe a Zsolnay Negyed környékét

Új közösségi házat adtak át Pécs keleti városrészében