A nők foglalkoztatását elősegítő képzési anyagok kidolgozásában adaptálható jó gyakorlatok vizsgálata (ABCD)

A nők foglalkoztatását elősegítő képzési anyagok kidolgozásában adaptálható jó gyakorlatok vizsgálata  (ABCD)

Projekt azonosító: HU01-0016-COOPER-B1-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Budapesti Corvinus Egyetem/ Corvinus University of Budapest

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.11.01- 2018.04.30

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Háskólinn á Bifröst

Összköltség / Total budget (EUR)

9 197 916 HUF/29 480 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

9 197 916 HUF/29 480 EUR

 

A kezdeményezés elsődleges célja a nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, mérsékelendő a nemek közötti egyenlőtlenséget. A nők számára készült képzési programok megvalósítása az egyik legjobb módja a nemek közti esélyegyenlőség előmozdítására. Ugyanakkor a képzések lehetséges hatása jóval túlmutat a nők munkaerőpiaci helyzetének javításán, mivel a nők munkában való magasabb részvétele a társadalom egészére nézve jelentős gazdasági előnyöket jelenthet. 
A beadott 6 hónapos pályázat sikeres elbírálása esetén az eddig még egymással formális intézményközi kapcsolatban nem álló Bifrösti Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem egy kétoldalú együttműködési programot kíván megvalósítani. Először egy izlandi tanulmányútra kerül sor, melynek során a partnereknek megismerhetik egymás felsőoktatási és szakképzési programjait, megoszthatják tapasztalataikat a digitális tanulás és esélyegyenlőségi tanulmányok terén.
A projekt első szakaszának fő célja egy 2-4 esettanulmányt tartalmazó jógyakorlat-gyűjtemény összeállítása, elemzése és online közzététele. A kiadvány korszerű oktatási modelleket fog bemutatni, melyek segítik a nők vállalkozóvá válását és fejlesztik a karrierépítéshez szükséges készségeiket és kompetenciáikat.
A második szakasz elsősorban az eredmények disszeminációjára fókuszál. Az elektronikus kiadványt a partnerek egy szeminárium keretében fogják bemutatni Budapesten. A rendezvényre magyar szakértők, oktatók és a civil szektor képviselői is meghívást kapnak, hogy a külföldi jó gyakorlatok hazai igényekhez igazított adaptálhatóságát és felhasználhatóságát megvitathassák. Előrelépést jelentene a meglévő tréningek továbbfejlesztése és kiszélesítése online modulokkal, mivel ezáltal sokkal több nőnek lenne lehetősége bekapcsolódni a képzésekbe, különösen akik vidéken élnek vagy nincs lehetőségük személyesen részt venni a tréningeken.
Végül, a kezdeményezés lehetőséget teremt a partnerek számára további, elmélyültebb kutatási és együttműködési projektek előkészítésére.