A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása

Projektazonosító: HU07-0167-A2-2013

Projekt címe: A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása

Projektgazda/Projekt Promoter

Körmend Város Önkormányzata

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság /

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

 

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.05.01. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

 

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

 

Összköltség / Total budget (EUR)

175 217 784 Ft /

593 757,32 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

166 456 835 Ft /

564 069 EUR

Projekt aloldal

Körmend Város Önkormányzata 2014. áprilisi döntésével megerősítette azt a helyi szándékot, miszerint a város központjában található Batthyány kastélyegyüttes és a hozzá tartó park természeti és épített örökség elemeit lehetőségeihez mérten megőrzi, azokat kulturális célokra használva a mindenkori lakosság és az idelátogató vendégek szolgálatára bocsátja. Ehhez a szükséges anyagi és szellemi javakat biztosítja, a szükséges fejlesztési projekteket előkészíti. Ennek egyik következménye "A körmendi Vadászlak és természeti környezetének megújítása" projektjavaslat kidolgozása is. A fejlesztés közvetlen környezetében jelenleg is folyamatban van több projekt megvalósítása.

Bár a terület tulajdonosa a Magyar Állam, az Önkormányzat jógazda módjára a városképileg is meghatározó kastélyegyüttest és az az körbevevő parkot folyamatosan karbantartja, fejleszti. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága vagyonkezelője a projekt helyszínének, amely Körmend város belterületén, a 6/2 helyrajzi számon található. A pályázat benyújtásáért, finanszírozásáért, a projekt megvalósításáért, és annak fenntartásáért Körmend Város Önkormányzata vállalt felelősséget.

Az önkormányzat alapvető tevékenységeihez tartozik a város épített és természeti környezetének védelme. Jelenlegi ciklusának egyik legfontosabb célkitűzése a város környezeti és helyi értékeinek megismertetése és védelme, de ezen belül is egyik kiemelt feladatának tekinti a Kastélypark helyreállítását.

A projektgazda célja a Battyhány Kastélyparkban található 1884-es építésű Vadászlak épületének kulturális célú felújítása, közvetlen természeti környezetének ökológiai, kulturális értékeinek rekonstrukciója, valamint közösségi funkciójának biztosítása. Ezek a feladatok egyszeri, de hosszútávon ható beavatkozást jelentenek, szem előtt tartják a park ökológiai rendszerének épségét, annak fenntartását, és a természetvédelmi és műemlékvédelmi érdekeket.

A korábbi Vadászlak jelenleg rendkívül leromlott állapotban van, a környezete is elhanyagolt. A természetvédelmi területen az épület körüli közel 500nm-en a kerttörténeti kutatások során beazonosított virágágyások, kerekes kút, galambdúc is visszaállításra kerül, továbbá a környezetbe illeszkedő utak helyreéllítása is megtörténik a jobb megközelíthetőség miatt, a zöldfelület kertépítészeti tervek mentén újul meg.

A 130 éves Vadászlak épületében az Építéstörténeti kutatási dokumentációban foglaltakat figyelembve vevő engedélyezési tervdokumentáció a jelenlegi elhanyagolt állapotot az öt építési periódus átalakításai nyomán kialakuét képe és máig megmaradt részletei történeti értékként kezelendők. A beavatkozás során a 346,79 nm-en történik bontás-felújítás-megújítás, a funkcióban változás a kulturális örökség bemutathatóságát jelentő irodák-kiállító terek, a kutatómunkát támogató dolgozószobák-irodák kerülnek kialakításra.  Sor kerül a műemlék épület külső homlokzatának teljes felújítására, tetőcserére, nyílászárók cseréjére, belső, funkcionális terek kialakítására, gépészeti beavatkozásokra, akadálymentesítésre.

A funkcionális terek kialakításánál szempont a Batthyány örökség természetvédelmi ágának bemutathatóvá tétele, hiszen a mintegy 33,47 ha területű kastélypark kutatása és bemutatása kertrégészeti szempontból még nem történt meg, ennek bemutató helyszínéül az eredetileg erdészlaknak készült épület jól szolgál. A kulturális és természeti örökség összekapcsolását jelenti Carolus Clusius a XVI-XVII. századi flamand botanikus révén a kertépítő Batthyányiak munkásságának bemutatása. Ő volt az, ki a Batthyány címerben szereplő sugaras liliomot felfedezte itt. Kutatóként Szinetár Miklós, a város szülötte is a kert szerelmese volt, az általa feltérképezett fa és növényállomány szintén méltó helyre kerülhet. Helyhiány miatt jelenleg raktárban porosodó madárgyűjtemény is helyet talál a kicsi, de interaktív elemekkel hatalmas bemutatási lehetőséget jelentő vadászlaki kiállítóhelyen.

Az üzemeltetést az Önkormányzati alapítású Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár fogja ellátni. A szakmai tudás birtokában a kulturális örökség hasznosítása és mind szélesebb rétegek számára elérhetővé tétele a Múzeum alapító okiratban is vállalt feladata.

A Batthyány kultusz kialakítását és a város szívében lévő természeti és épített örökség elemeket tematizálva, a helyi lakosság, a közoktatási intézmények tanulói és idelátogató vendégek számára múzeumpedagógiai eszközök segítségével, a környezeti nevelés mind szélesebb körű elterjesztésével kívánják megoldani.

A fenntartótól kapott működési hozzájárulásból és a tervezett bevételekből a projekt hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

A projekt végrehajtását az építési munkálatok mellett a kulturális térnek megfelelő tartalomfejlesztés, ezen belül eszközbeszerzés, és igénybevett szolgáltatások támogatják. A tervezett összköltség bruttó 155.315.789 Ft, melyből 5%-nyi saját forrást az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosít.

Médiamegjelenések:

Elkészült a Vadászlak

Ünnepélyesen átadták az elkészült Vadászlakot

Megújult a körmendi Vadászlak

Megújul a körmendi Vadászlak

Fél év elég volt ahhoz, hogy megszépüljön a Vadászlak Körmenden

Felújítják a körmendi Vadászlakot, mutatjuk milyen lesz

Megújult a körmendi Vadászlak

Vadászlak újul meg Körmenden

A kastélypark és a vadászlak is megújul Körmenden