A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztésen

A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztésen

Projektazonosító: HU11-0006-HU11-PP3-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság National Directorate General for Disaster Management of the Ministry of Interior

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya Prime Minister’s Office, Department for Implementation of International Co-operation Programmes

Megvalósítási időszak/Implementation period

2013.09.15.-2017.04.30

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály Department of Management Training, Development Training, and Science Administration of the Ministry of Interior Magyar Polgári Védelmi Szövetség Hungarian Civil Protection Association (HCPA)

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatósága Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB) Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóság Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

Összköltség / Total budget (EUR)

291 144 607,83 HUF/ 1 027 327,48 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

275 772 456,21 HUF/ 973 085,59 EUR

Projekt aloldal

“A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztési és Intézményközi Együttműködési programjának támogatásával, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) vezetésével valósult meg 2013 és 2017 között.

A program célja a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, a humán erőforrásainak fejlesztése volt, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által. A program keretében minden projekt egy vagy több norvég intézménnyel partnerségben valósult meg.

“A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű projekt alapvetően a katasztrófavédelmi őrsök kialakítását hivatott támogatni. Ennek érdekében szakmai, nemi esélyegyenlőségi, helyi együttműködési képzések, valamint norvég partnerekkel folytatott tapasztalatcserék és az ezeket kiegészítő tevékenységek zajlottak.

A PROJEKT FÓKUSZA ÉS FEJLESZTÉSI PILLÉREI

- a BM OKF szervezetfejlesztése: a helyi beavatkozó erők kapacitásainak fejlesztése, a személyi állomány továbbképzése;

- a bilaterális kapcsolatok fejlesztése;

- gender mainstreaming, a BM OKF nemi esélyegyenlőségi fejlesztése;

- a helyi beavatkozó erők és a lakosság közti együttműködési kapacitások fejlesztése és a helyi érdekelt felek együttműködésének fejlesztése.

TAPASZTALATCSERE

A nemzetközi tapasztalatok átültetése és a norvég-magyar kétoldalú tudáscsere érdekében a BM OKF szakmai együttműködést valósított meg a Norvég Királyság Polgári Védelmi Igazgatóságával és a Norvég Vízforrások és Energetikai Igazgatóságával. A bilaterális kapcsolatok tartós fejlesztését is szolgálta, hogy a felek kölcsönös szakmai tanulmányutat szerveztek egymás országába. A két ország eltérő földrajzi adottságai ellenére a norvég és magyar szakemberek hamar megtalálták a hasonlóságokat és az átültethető tapasztalatokat.

KÉPZÉSEK

A BM OKF vezető partnerként felel a saját állományának szakmai képzéséről és továbbképzéséről. Az új helyi szervezeti egységek miatt megnövekedtek a létszámbeli és szakmai igények. A szervezet erre reagálva 150 fő részvételével tűzoltó alapképzést, több mint ezer fő részvételével e-learning formában zajló tűzoltó továbbképzést és 253 fő részvételével veszélyes üzemek kockázatelemzése és veszélyesáru-szállítás témákban szakmai továbbképzéseket tervezett. A képzések műszaki igényeinek megfelelő mennyiségű különböző típusú védőfelszerelések és eszközök beszerzése is megtörtént a projekt keretében. Az új szervezeti szint és egységek létrehozása szükségessé tette az új szervezeti működés kereteinek kidolgozását, illetve a tűzoltók szolgálatszervezési informatikai kapacitásainak bővítését is. Ezek és a projekthez kapcsolódó előzetes és utólagos értékelési folyamat is a projekt részét képezték.

KONZORCIUMI PARTNEREINK

A BM OKF szervezeti és humán fejlesztését szorosan támogatták a magyarországi projektpartnerek.

A BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály a felhalmozott szakmai tapasztalatait hasznosította és a gender mainstreaming–nemi esélyegyenlőség fejlesztéséért felelt. A főosztály feladata volt, hogy elkészítse a katasztrófavédelem kompetenciatérképét, lebonyolítsa a gender mainstreaming képzéseket (amelyek célcsoportjai a BM OKF központi, illetve új helyi állománya, továbbá a helyi érdekelt szereplők, például az önkormányzati közbiztonsági referensek – összesen 454 fő) és felelt a BM OKF nemi esélyegyenlőségi stratégiájának és akciótervének kidolgozásáért.

A helyi szereplőkkel, érdekelt felekkel és a lakossággal jó kapcsolatot ápol a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (MPVSZ), hidat képezve a hivatásosok és a civilek között. Projektpartnerként a szövetség feladata volt, hogy felkészítse a lakosságot és az új helyi szervezeti egységeket a mindennapi és veszélyhelyzeti hatékony együttműködésre. Ezt szolgálták a szövetség helyi együttműködési tréningjei és lakosságfelkészítési kampányai. A projekt végén egy zárógyakorlat valósult meg, demonstrálva az új egységek felkészültségét.

 

Médiamegjelenések:

Új kapacitások

Norvég támogatásra épülő képzések megyénkben

Lezárult a Norvég Alapból finanszírozott „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” című projekt

"A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése"

Norvég támogatásra épülő képzések Bács-Kiskunban

Egymillió eurós projektet zárt le a katasztrófavédelem

Gyakorlatoztak a katasztrófavédők

Esélyegyenlőségi tréning a katasztrófavédelemnél