"Mindenki erről beszél” - Hatékonyan a megújuló nemzedékért - Komplex Megújuló Energia és Energiahatékonysági Figyelemfelhívó Kampány

"Mindenki erről beszél” - Hatékonyan a megújuló nemzedékért - Komplex Megújuló Energia és Energiahatékonysági Figyelemfelhívó Kampány

Projektazonosító: HU03-0001-PP2-2016

Projektgazda/Projekt Promoter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium/ / Ministry of National Development

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.05.01-2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

206 516 000 HUF/ 680 000 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

206 516 000 HUF/ 680 000 EUR

 

A projekt fő célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet háztartásokban és a mindennapi életben elérhető, energiahatékonysággal kombinált megújuló energiaforrásokat használó megoldásokra, információt és gyakorlati tudást nyújtson az energiahatékonyság és az életmódváltás lehetőségeiről, segítve ezzel a célcsoportot, valamint a környezetvédelmi és politikai célokat.
A fő célcsoport a magyar lakosság, azon belül pedig a diákok, a fiatal generáció (hiszen az idősebbek kevésbé hajlandók az életmódváltozásra), akiknek korlátozott, vagy épp semmilyen információja és ismerete sincs a jelenleg rendelkezésre álló, megújuló energiaforrást használó, energiahatékony, háztartásukban alkalmazható gyakorlati megoldásokról. Ez azt jelenti, hogy a cél nem pusztán azok bevonása, akik már tervezik a megújuló energiaforrások használatát, hanem főleg az érdekeltek körének szélesítése.
A projekt 1.200 aktív és 200.000 passzív elérést tűzött ki célul. További tervezett eredmény a 3.540 kWh megtakarítás és a 840 kg CO2 kibocsátás csökkentés.
A projekt fő tevékenysége a főleg soft (nem beruházás jellegű) tevékenységekből felépülő komplex információs kampány. A kampány alapja az energiahatékonysággal kombinált megújuló energia területén elérhető módszereket, intézkedéseket és technológiai megoldásokat bemutató interaktív kiállítás, amelyek a magyar keretek között is alkalmazhatók, elsősorban az épületekre vonatkozóan. A kiállítás, illetve annak eszközei  bemutatják a megújuló energiaforrások mindennapi gyakorlati használatának lehetőségeit és az energiahatékonysági fejlesztésekkel bővített előnyeit. A kampány és a kiállítás 1-1 hétig lesz látható Magyarország regionális központjaiban. Regionális és helyi szemléletformálási eseményeket szervezünk (minden megyében egyet, 2-2 iskolában) helyi civil szervezetekkel és más érdekelt felekkel együttműködve. A megújuló energiaforrások ésszerű használatát és az energiahatékonyság fontosságát brosúrák, információs anyagok, honlap, interaktív software, különböző típusú energiahatékonyan felújított modell épületek, on- és offline hirdetések, helyi televízióban leadott rövidfilmek, valamint számos helyi esemény népszerűsíti.
A projekt partner a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK), amely elemzéseket készít és szakmai tanácsokat ad a hálózati energiapiacokról, amelyek kereskedelmi és környezetvédelmi szempontból egyaránt fenntarthatóak. A REKK 2004 óra készít átfogó kutatásokat, illetve végez tanácsadói és oktatási tevékenységet a villamosenergia, a gáz és a széndioxid piacán. Az elemzéseik kiterjednek a szabályozások és intézkedések hatásvizsgálataitól kezdve egészen az egyes vállalatok beruházási döntéseire.
Az igényelt támogatás összege 130.000 Euró.