Tartalom megjelenítő

A Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásainak határideje 2017. augusztus 31-re módosult

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásai 2017. július 13-án módosultak. Módosult felhívások: Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer – HU12- Bilateral Action – 1   Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals – HU12- Bilateral Action – 2   Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective operation of in-patient care – HU12- Bilateral Action – 3   Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities – HU12- Bilateral Action – 4 Változások jegyzéke: Módosításra került a felhívások 3. ADMINISTRATIVE INFORMATION szakaszának 3.1. Submission of updated proposal alpontja: „Applications can be submitted at any moment from the 10 March 2017 until 31 August 2017 or until the total allocation is used.” A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a www.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2017. augusztus 31. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot (Declaration stating the undertaking to meet the conditions of the Call for Proposals) postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként, legkésőbb 2017. augusztus 31-ig kell postára adni. A módosított pályázati felhívások az alábbi linken elérhetőek.   […]

Közlemény – Módosult a Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásainak határideje

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a Népegészségügyi kezdeményezések programterület bilaterális pályázati felhívásai 2017. június 29-én módosultak. Módosult felhívások: 1. Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer – HU12- Bilateral Action – 1 2. Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals – HU12- Bilateral Action – 2 (Módosítva: 2017.05.22. és 2017.06.29.; határidő: 2017.07.14.) 3. Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective operation of in-patient care – HU12- Bilateral Action – 3 4. Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities – HU12- Bilateral Action – 4 Változások jegyzéke: Módosításra került a felhívások 3. ADMINISTRATIVE INFORMATION szakaszának 3.1. Submission of updated proposal alpontja: „Applications can be submitted at any moment from the 10 March 2017 until 14 July 2017 or until the total allocation is used.” A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, a www.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2017. július 14. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot (Declaration stating the undertaking to meet the conditions of the Call for Proposals) postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként, legkésőbb 2017. július 14-ig kell postára adni. A módosított pályázati felhívások az alábbi linken elérhetőek. […]

Információs napot tartott a Népegészségügy programterület aktuális felhívásairól a Program Operátor

Június 14-én rendezte meg a Népegészségügy programterület pályázati felhívásairól szóló információs napot az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), mint a program operátora. A betegbiztonság, tudástranszfer és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésére kiírt nyílt felhívásokra folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2017. június 30-ig lehetséges pályázni. A rendezvény célja a kétoldalú, norvég-magyar együttműködést támogató kiírások szakmai tartalmának ismertetése volt, a segítségnyújtás a pályázatok benyújtásához a potenciális pályázói kör részére. A programon közel 40 érdeklődő vett rész. A felhívások tartalmán túl a partnerkeresés kérdéskörében, illetve a pályázatok benyújtásával, valamint később a projektek megvalósításával, költségek elszámolhatóságával kapcsolatos technikai információk hangoztak el az információs napon. A Program Operátor részéről, az egyes kiírások szakmai tartalmát Pál Gabriella (ÁEEK) mutatta be.  Dr. Andrej M Grjibovski, a Norwegian Institute of Public Health EGT és Norvég Alap koordinátora a bilaterális együttműködésről, partneri kapcsolatokról, partnerkeresésről tartott előadást. Az érdeklődők megismerhették az EGT és Norvég Alapok pályázati rendszerének felületét, a NORA -t, melyet Pancsusák Szandra az NFFKÜ Zrt., mint Végrehajtó Ügynökség tanácsadója mutatott be. Kelényi György, a Végrehajtó Ügynökség vezető tanácsadója az általános pályázási ismereteket, valamint a legfontosabb gyakorlati információkat mutatta be. Az előadások után személyes konzultációra is lehetősége volt a leendő pályázóknak. A Népegészségügy programterület aktuális felhívásainak alapadatai:   Téma Cím Támogatási keret (HUF) Felhívás formája Pályázók Várható támogatott projektek száma 1. E-health solutions Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer 22.720.249 Kiemelt Semmelweis Egyetem 1 2. Patient safety Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals 8.950.400 Nyílt felhívás Egészségügyi intézmények, civil szervezetek, kamarák, alapítványok 1-2 3. Knowledge transfer Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective operation of of in-patient care 18.589.294 Nyílt felhívás Egészségügyi intézmények 2-12 4. Reduce health inequalities Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities 18.589.294 Nyílt felhívás Egészségügyi intézmények, civil szervezetek, kamarák, alapítványok 4-12   A nyílt felhívásokra pályázatot benyújtani forráskimerülésig, illetve legkésőbb 2017. június 30–ig van lehetőség. A projektmegvalósítás záró időpontja minden felhívás esetében 2017. október. 31. A részletes felhívás és mellékletei az EGT és Norvég Alapok program aloldalán elérhetőek.       […]

Módosultak a Népegészségügy programterület kétoldalú pályázati felhívásai

Az EGT és Norvég Alapok 2009-2014 Végrehajtó Ügynöksége tájékoztatja leendő pályázóit, hogy a Népegészségügy programterületen 2017. március 10-én megnyílt, bilaterális tevékenységeket támogató felhívások adminisztratív kiegészítésekkel módosultak.     A módosult felhívások a változtatásokkal átvezetett egységes szerkezetben 2017. május 22-től érvényesek. Az NFFKÜ Zrt. az áttekintés megkönnyítése érdekében összefoglalta a legfőbb módosításokat.     A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2017. június 30-ig lehetséges benyújtani.         Exchange of experience and partnership programs in the field of innovative e-health solutions to promote early diagnosis of cancer  – HU12- Bilateral Action – 1:   A maximum támogatási intenzitás (100%) bekerült a felhívás 2.1 pontjába.   A donor partner könyvvizsgálói jelentése helyett a donor partner nyilatkozata csatolandó lesz a támogatási szerződéshez. Az erről szóló rész bekerült a felhívás 2.4 pontjába.   A pályázat benyújtásának adminisztratív feltételei kibővítésre kerültek a 3.1 pontban.   A Program Operátor általi pontozással egybekötött értékelési szempontokkal kibővült a felhívás 5. pontja.   Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals – HU12- Bilateral Action – 2: GFO kód száma pontosításra került a 2.2 pontban.   A maximum támogatási intenzitás (100%) bekerült a felhívás 2.1 pontjába   A donor partner könyvvizsgálói jelentése helyett a donor partner nyilatkozata csatolandó lesz a támogatási szerződéshez. Az erről szóló rész bekerült a felhívás 2.4 pontjába.   A pályázat benyújtásának adminisztratív feltételei kibővítésre kerültek a 3.1 pontban.   A Végrehajtó Ügynökség által ellenőrzendő jogosultsági és formai kritériumok listája kiegészítésre került.   A Program Operátor általi pontozással egybekötött értékelési szempontokkal kibővült a felhívás 5. pontja.     Exchange of experience to facilitate knowledge transfer in effective operation of in-patient care  – HU12- Bilateral Action – 3: GFO kód száma pontosításra került a 2.2 pontban.   A maximum támogatási intenzitás (100%) bekerült a felhívás 2.1 pontjába.   A donor partner könyvvizsgálói jelentése helyett a donor partner nyilatkozata csatolandó lesz a támogatási szerződéshez. Az erről szóló rész bekerült a felhívás 2.4 pontjába.   A pályázat benyújtásának adminisztratív feltételei kibővítésre kerültek a 3.1 pontban.   A Program Operátor általi pontozással egybekötött értékelési szempontokkal kibővült a felhívás 5. pontja.     Exchange of experience related to and best practices and measures to reduce health inequalities – HU12- Bilateral Action – 4: GFO kód száma pontosításra került a 2.2 pontban.   A maximum támogatási intenzitás (100%) bekerült a felhívás 2.1 pontjába.   A donor partner könyvvizsgálói jelentése helyett a donor partner nyilatkozata csatolandó lesz a támogatási szerződéshez. Az erről szóló rész bekerült a felhívás 2.4 pontjába.   A pályázat benyújtásának adminisztratív feltételei kibővítésre kerültek a 3.1 pontban.   A Program Operátor általi pontozással egybekötött értékelési szempontokkal kibővült a felhívás 5. pontja.     […]

Újabb felhívás kétoldalú együttműködések erősítésére a Népegészségügy programterületen

Újabb kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányuló nyílt pályázati felhívás érhető el az Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 – „ Népegészségügy ” című program keretében, a Norvég Alap finanszírozásában a bilaterális keret felhasználására.   HU12- Bilaterális tevékenység - 2 2017.március 24-én új pályázati lehetőség nyílt meg a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 –          „ Népegészségügy ” című program keretében. Az "Exchange of experience and partnership programs in the field of improvement of patient safety conditions in hospitals" felhívás célja új szakmai kapcsolatok létrehozása a donor országok szervezeteivel, valamint a meglévőek elmélyítése. A cél a projektgazda szakmai kapcsolatrendszerének és tudásbázisának kiszélesítése az általános betegbiztonság fejlesztése érdekében. A kétoldalú kapcsolatok erősítésére a felhívás meghirdetésekor összesen  28 687 EUR, azaz  8 950 400 Ft  támogatás áll rendelkezésre. Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege  2 500 000 Ft , a maximális támogatás mértéke  4 500 000 Ft. A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR. A pályázati űrlap a  NORA  pályázati rendszeren keresztül érhető el. A pályázat benyújtására 2017. március 24-től van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb  2017. június 30-ig lehetséges benyújtani. A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. október 31.     A Népegészségügy programterület további két felhívása 2017. március 10-től pályázható.   HU12- Bilaterális tevékenység - 3 2017.március 10-én új pályázati lehetőség nyílik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 –          „ Népegészségügy ” című program keretében. A Norvég Alap által biztosított pályázati felhívás a donor országok szervezeteivel történő kétoldalú együttműködések elmélyítését, megerősítését teszi lehetővé. Az együttműködés a finanszírozás hatékonyságának és a fekvőbeteg ellátás működésének tanulmányozására összpontosít. Ez a tapasztalatcsere hozzájárul az erőforrások hatékony felhasználásához és a fenntartható fejlődés a magyar egészségügyi rendszerben. A kétoldalú kapcsolatok erősítésére a felhívás meghirdetésekor összesen  59 581,07 EUR, azaz  18 589 294 Ft  támogatás áll rendelkezésre. Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege  1 200 000 Ft , a maximális támogatás mértéke  9 000 000 Ft. A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR. A pályázati űrlap a  NORA  pályázati rendszeren keresztül érhető el. A pályázat benyújtására 2017. március 10-től van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb  2017. június 30-ig lehetséges benyújtani. A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. október 31.     HU12- Bilaterális tevékenység - 4 2017.március 10-én új pályázati lehetőségnyílik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 –          „ Népegészségügy ” című program keretében. A Norvég Alap által biztosított pályázati felhívás célja a tudásátadáson és a jó gyakorlatok cseréjén keresztül az egészségügyi esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Az együttműködés során specifikus cél a módszertan átadás és a szakmapolitikai ajánlások kidolgozása a népegészségügyi szempontok figyelembevételével az ágazati és helyi döntéshozatal számára. A kétoldalú kapcsolatok erősítésére a felhívás meghirdetésekor összesen  59 581,07 EUR, azaz  18 589 294 Ft  támogatás áll rendelkezésre. Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege  1 200 000 Ft, a maximális támogatás mértéke  4 500 000 Ft. A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR . A pályázati űrlap a  NORA  pályázati rendszeren keresztül érhető el. A pályázat benyújtására 2017. március 10-től van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb  2017. június 30-ig lehetséges benyújtani. A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. október 31. […]

Felhívás kétoldalú együttműködések erősítésére a Népegészségügy programterületen

Kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányuló nyílt pályázati felhívás érhető el az Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 – „ Népegészségügy ” című program keretében, a Norvég Alap finanszírozásában a bilaterális keret felhasználására. HU12- Bilaterális tevékenység - 3 2017.március 10-én új pályázati lehetőségnyílik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 –           „ Népegészségügy ” című program keretében. A Norvég Alap által biztosított pályázati felhívás a donor országok szervezeteivel történő kétoldalú együttműködések elmélyítését, megerősítését teszi lehetővé. Az együttműködés a finanszírozás hatékonyságának és a fekvőbeteg ellátás működésének tanulmányozására összpontosít. Ez a tapasztalatcsere hozzájárul az erőforrások hatékony felhasználásához és a fenntartható fejlődés a magyar egészségügyi rendszerben. A kétoldalú kapcsolatok erősítésére a felhívás meghirdetésekor összesen  59 581,07 EUR, azaz  18 589 294 Ft  támogatás áll rendelkezésre. Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege  1 200 000 Ft , a maximális támogatás mértéke  9 000 000 Ft. A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR. A pályázati űrlap a  NORA  pályázati rendszeren keresztül érhető el. A pályázat benyújtására 2017. március 10-től van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb  2017. június 30-ig lehetséges benyújtani. A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. október 31.     HU12- Bilaterális tevékenység - 4 2017.március 10-én új pályázati lehetőségnyílik a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU12 –           „ Népegészségügy ” című program keretében. A Norvég Alap által biztosított pályázati felhívás célja a tudásátadáson és a jó gyakorlatok cseréjén keresztül az egészségügyi esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Az együttműködés során specifikus cél a módszertan átadás és a szakmapolitikai ajánlások kidolgozása a népegészségügyi szempontok figyelembevételével az ágazati és helyi döntéshozatal számára. A kétoldalú kapcsolatok erősítésére a felhívás meghirdetésekor összesen  59 581,07 EUR, azaz  18 589 294 Ft  támogatás áll rendelkezésre. Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege  1 200 000 Ft, a maximális támogatás mértéke  4 500 000 Ft. A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR . A pályázati űrlap a  NORA  pályázati rendszeren keresztül érhető el. A pályázat benyújtására 2017. március 10-től van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb  2017. június 30-ig lehetséges benyújtani. A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. október 31.   […]

Országos program a védőnői szolgálat fejlesztésére

A védőnők munkafeltételeinek javítása érdekében, a Norvég Alap támogatásával indított újabb programot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala. […]

Tíz ország részvételével Budapesten rendezték az első program operátor találkozót

2013. november 28-29-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága rendezte meg Budapesten az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program első program operátor találkozóját, 10 ország Népegészségügyi kezdeményezések programterülettel foglalkozó programoperátorainak részvételével. A találkozóra meghívást kaptak az észtországi és a magyarországi Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok programterületért felelős programoperátorok is, mivel ezen programok szoros együttműködésben valósulnak meg a népegészségügyi területtel. A rendezvény a több tagország Népegészségügyi kezdeményezések elnevezésű területének donor program partnereként működő Norvég Népegészségügyi Intézet kezdeményezésére valósult meg, de jelen voltak még a másik donor program partner intézet, a Norvég Egészségügyi Igazgatóság, és természetesen a Finanszírozási Mechanizmus Iroda képviselői is. Az esemény célja a részt vevő 10 ország (Bulgária, Csehország, Ciprus, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Portugália, Románia, Szlovénia) közötti szorosabb kapcsolatok, együttműködés kialakítása, a különböző országokban megvalósuló programok tartalmának és eredményeinek megismerése, valamint a tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása volt.  A résztvevők visszajelzései alapján az első programoperátor rendezvény sikeresnek bizonyult, így a későbbiekben újabb találkozó megrendezése várható. Ugrás a galériára   […]

10 milliárd forint a veszélyeztetett gyermekek és a népegészségügy támogatására

December 5-én, 200 fő részvételével tartotta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrások Irányító Hatósága az EGT és Norvég Alapok 2014 első negyedévében megnyíló forrásainak nyitórendezvényét. Az Alapok támogatásával közel 10 milliárd forint keretösszegben lehet majd pályázni azokra a támogatásokra, amelyeket többek között egészségügyi, gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására, csökkentésére fordíthatnak a pályázó szervezetek. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program donor országai, Norvégia, Izland, és Liechtenstein által Magyarország számára rendelkezésre bocsátott mintegy 40 milliárd forint támogatásából 2016-ig a népegészségügyi programterületre 5,9 milliárd forint, a veszélyeztetett gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó területre pedig 3,9 milliárd forint jut. Dr. Kovács Zoltán, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára nyitóbeszédében köszönetet mondott a támogató szervezeteknek és országoknak, kitérve a korábbi együttműködésekre is, amelyek jó gyakorlatait a magyar kormány rendszeresen hasznosítja mindennapi munkájában. Arild Moberg Sande, a Norvég Királyi Nagykövetség követtanácsosa elmondta, hogy a donorszervezetek a tervezésben és a végrehajtásban is segítséget nyújtanak, s az így létrejövő kétoldalú együttműködés során megszerzett tapasztalatok úgy Magyarország, mint Norvégia hasznára is válnak majd. A hazai intézményrendszer képviselői ismertették az Alapok felépítését, a programok tervezésének folyamatait, és a jövő év elején megjelenő pályázati felhívások témáit, míg a programok donor partnerei a partnerség fontosságát hangsúlyozták. A rendezvény protokolláris eseményeit követően a jelen lévő (hazai és külföldi) szakértők, potenciális pályázók, és érdeklődők a pályázati felhívások témáit tükröző kerekasztal-beszélgetéseken vehettek részt. A programterületek kiemelt figyelmet fordítanak a leghátrányosabb helyzetű csoportok, köztük a roma népesség életkörülményeinek javítására, így a nyitórendezvény résztvevői pszichiátriai betegek és romák által készített festményeket és fotókat tekinthettek meg, valamint sor került az EGT és Norvég Mechanizmusok támogatásából korábban megvalósított Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjainak fellépésére is. Ugrás a galériára   […]

Indul a Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok valamint a Népegészségügyi kezdeményezések program

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok és Népegészségügy programterület […]