Tartalom megjelenítő

Kulturális és természeti örökség Gyakran Ismételt Kérdései

Kulturális és természeti örökség Gyakran Ismételt Kérdései

EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Városi épített örökség megőrzése (A1)
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése (A2)


Pályázók köre
Partnerekre vonatkozó előírások
A projekt tartalmára vonatkozó kritériumok

Költségvetéssel kapcsolatos kérdések

Benyújtandó dokumentumok

Adminisztratív információk

Megvalósítással kapcsolatos kérdések

 

1. Pályázók köre:
 

Kik pályázhatnak?
Válasz megmutatása

Mit jelent a GFO kód?
Válasz megmutatása

Induló szervezet pályázhat-e?
Válasz megmutatása

2. Partnerekre vonatkozó előírások:
 

Kik vehetnek részt Projekt Partnerként a pályázatban?
Válasz megmutatása

Kötelező a projekteket partnerségben megvalósítani?
Válasz megmutatása

Kötelező a partnernek költségvetéssel rendelkeznie?
Válasz megmutatása

Mikor és milyen dokumentum benyújtása szükséges a Projekt Partner esetében?
Válasz megmutatása

3. A projekt tartalmára vonatkozó kritériumok:
 

Hogyan kell értelmezni a 10.000 fő lakosságszámra meghatározott korlátot?
Válasz megmutatása

A Vidéki kulturális és természeti örökség c. felhívás B2.1. 1. pontjában meghatározott „vidékies környezet, városias zöldfelület" kritériumnak történő megfelelést hogyan kell igazolni?
Válasz megmutatása

Milyen védettség alá eső épület/örökségi elem felújítása/helyreállítása támogatható?
Válasz megmutatása

Templom felújítása támogatható-e a pályázati felhívás keretében?
Válasz megmutatása

Szálláshely kialakítására van-e lehetőség?
Válasz megmutatása

Új épület építése támogatható?
Válasz megmutatása

Lehetséges-e olyan ingatlannal pályázni, amely országos/helyi védettség alatt áll, de a pályázó a projekt során kívánja megvásárolni azt?
Válasz megmutatása

Hogyan kell értelmezni az „A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete" indikátort?
Válasz megmutatása

Településünk a 311/2007 (XI.17.), 240/2006 (XI.30.) Kormányrendeletek szerint nem minősül hátrányos/leghátrányosabb helyzetű településnek. Ez kizáró ok-e az eredményes pályázat megvalósítása szempontjából?
Válasz megmutatása

Benyújthat-e egy pályázó több pályázatot, illetve részt vehet-e több pályázatban?
Válasz megmutatása

4. Költségvetéssel kapcsolatos kérdések:
 

Mikortól számolhatóak el a költségek? Előkészítés elszámolható?
Válasz megmutatása

Az elszámolható költségek között szereplő "le nem vonható ÁFA" kifejezés alatt a pályázat vonatkozásában mit érthetünk?
Válasz megmutatása

Melyik tevékenységre mekkora költség fordítható?
Válasz megmutatása

Hogyan szükséges kezelni a projekt során keletkezett bevételeket?
Válasz megmutatása

Hogyan számolható el az eszközbeszerzés?
Válasz megmutatása

5. Benyújtandó dokumentumok:
 

Szükséges-e a pályázat benyújtásakor rendelkezni jogerős hatósági engedéllyel?
Válasz megmutatása

Mikor szükséges az angol nyelvű adatlap benyújtása?
Válasz megmutatása

Egyházak esetében a D.2. részben található "Projektgazda elmúlt lezárt évének beszámolója" helyett milyen dokumentum benyújtása kötelező?
Válasz megmutatása

Megvalósíthatósági tanulmány benyújtása szükséges?
Válasz megmutatása

6. Adminisztratív információk:
 

Hogyan és meddig szükséges benyújtani a pályázatokat?
Válasz megmutatása

Hogyan történik az értékelés? Elképzelhető a felhívás felfüggesztése?
Válasz megmutatása

 

7. Megvalósítással kapcsolatos kérdések:

(A 2016.07.28-i Információs Napon elhangzott kérdések alapján)

Indikátor növekedés esetén szerződést kell módosítani?

A hatályos támogatási szerződésben rögzített projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy pénzügyileg számszerűsített mutató értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át,szerződés módosítási kötelezettség áll fenn. Ugyanilyen szerződés módosítási kötelezettség áll fenn, ha változik a projekt bármely, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Az elektronikus levelezési mappákat elfogadják igazolásnak?

Amennyiben egyértelműen be tudják mutatni, akkor igen. Például, ha beszerzési eljárások során kiküldenek e-mailben 3 felkérést - Projektgazda megítélése szerint - szerződés teljesítésére alkalmas a gazdasági szereplő részére, végleges árajánlat tételre, akkor mind a 3 dokumentáció teljes körűen álljon rendelkezésre, különös tekintettel arra, hogy igazolható módon, egy időben kerültek kiküldésre. A dokumentálás érdekében kerüljenek kinyomtatásra a levelek, tekintettel az esetlegesen előforduló informatikai adatvesztés lehetőségére.

A beszerzési eljárások során mit kell dokumentum alapon tárolni?

A beszerzési szabályzat szerint lefolytatott beszerzési eljárás során, az előzetes piackutatástól kezdve, az ajánlatra felkéréstől a szerződéskötésig,valamint  a szerződés teljesítéséig, minden be-és ki érkező dokumentumot áttekinthetően, a világosság elvét követve, sorba, lefűzve, , elkülönített mappában kell megőrizni.

1.000.000 Ft alatti beszerzésnél hogyan kell eljárni?

A nettó 1 millió forint költséget elérő beszerzések esetén az elszámolni kívánt költség piaci árnak való megfelelését legalább 3 összehasonlítható, a feladat ellátására képes vállalkozó által nyújtott árajánlat vagy publikus árlista alapján szükséges alátámasztani.

Ez esetben a helyszíni ellenőrzés során mit fognak ellenőrizni?

A vizsgálat tárgyát képezi, hogy szerepel-e a tevékenység a projektben, szerepel-e a költségvetésben, dokumentum alapon pedig megrendelő, szerződés, számla, számla kifizetését igazoló bizonylat és teljesítés igazolására szolgáló dokumentum vagy tárgyiasult termék ellenőrzésére kerül sor.
Szolgáltatás esetén kérjenek szakmai beszámolót a szolgáltató részéről, hogy adott szerződés vonatkozásában milyen teljesítése volt. A projektgazdának a szakmai beszámolót aláírásával el kell fogadnia.

Ha a projekt több helyszínen is megvalósul, a nyilvánosság során biztosítandó hirdetőtáblát hova helyezzük ki?

A Projektgazda székhelyére.

Dokumentumokat szükséges-e előzetesen elektronikusan megküldeni véleményezésre, pl.: szórólap, plakát esetében?

Nem kötelező, de lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetesen véleményezzük a dokumentumokat, kiváltképp az adatok és arculati elemek vonatkozásában.

A weboldalunkon, egy külön „fülön" tüntettük fel a projektünket, úgy megfelelő?

Igen. Projektre vonatkozó információk elérhetőségét önálló honlapon vagy létező honlap elkülönített oldalán kell feltűntetni.

Lehetséges az, hogy csak egy záró kifizetési kérelmet nyújtsunk be?

Igen, de abból a szempontból, hogy a Program Operátor elállhat a támogatástól, ha a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül kifizetés-igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja a Projekt Gazda, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, nyilatkozzanak részünkre, hogy felhasználták az említett 10%-ot, és egy záró kifizetési kérelmet kívánnak majd benyújtani. Ezt a Program Operátor elbírálja, és a döntésnek megfelelően kell majd a továbbiakban eljárni.