AZ ALAPOKRÓL

Mik az Alapok céljai?
Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 országon kívül továbbá támogatásban részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is. 

Mi a különbség a Norvég Alap és EGT Alap között?
A Norvég Alap Norvégia által, az EGT Alap Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott támogatási alap. Az EGT Alap keretében a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, liechtensteini szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, tudástranszfer egyaránt hozzájárulhat. A Norvég Alap keretében a partnerség norvég intézményekkel, szervezetekkel való közös kezdeményezések révén valósulhat meg. A Norvég és EGT Alapról részletesebb információkat az Alapok honlapján találhat. (angol nyelven) A Norvég és EGT Alap a Wikipedian (angol nyelven)

Hogyan történik a finanszírozás?
Az említett Alapokat más néven Norvég Finanszírozási Mechanizmusnak és EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezik. Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2011. október 12-én írták alá Magyarországgal azokat a mintegy 40 milliárd forint felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat (Memorandum of Understanding), ami alapján a finanszírozás történik a 2009-2014-es támogatási időszakban. A kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok ide kattintva érhetők el. A 2009-2014-es időszak – nevével ellentétben – 2014-ben még távolról sem zárul le. A nyertes projektek megvalósítási időszaka 2017. április 30-ig tartott.

Milyen területeket támogatnak az Alapok?
Magyarország a donor országokkal közösen tizenegy olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programterületeknek nevezik, melyekért felelős Program Operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban.

Melyek a támogatott programterületek?
Az EGT Alap által támogatott hét programterület a következő: Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja, Energiahatékonyság, Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak. A Norvég Alap által támogatott négy programterület a következő: Zöld ipari innováció, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, Népegészségügy. További információkat az egyes programterületekről a Programterületek menüponton belül találhatók.
A fent felsoroltak közül három program végrehajtása a donor országok által közvetlenül megbízott alapkezelők közreműködésével, jelen honlapon bemutatott intézményektől függetlenül zajlik.
Ezek az EGT Alapon belül a Civil szervezetek támogatása, más néven a 'Norvég Civil Támogatási Alap' (www.norvegcivilalap.hu) és az 'Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz' (www.rec.org), valamint a Norvég Alapon belül a 'Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd' (www.decentwork.no) programterülete. További információkat ezekről a programterületekről közvetlenül az őket kezelő szervezetek honlapján lehet találni.

Kik pályázhatnak?
A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül rögzítésre. Vannak olyan pályázatok, ahol kizárólag önkormányzatok, olyanok ahol non-profit társaságok, gazdasági társaságok, és némely esetben magánszemélyek is pályázhatnak.

Hogyan pályázhatnak?
A címlap bal oldalán található dobozban elérhető 'Pályázói felület'-en keresztül lehet pályázni, ott szükséges regisztrálni. Az aktuális pályázati felhívások itt érhetőek el.

Hogyan működik a partnerség kiépítése?
A magyar pályázóknak több esetben a pályázati felhívás előírja, hogy a projektet egy norvég/izlandi/liechtensteini partnerszervezettel közösen kell megvalósítaniuk. Az EGT és Norvég Alapok intézményrendszere projekt partner kereső rendezvényekkel segíti a donor országbeli szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. Az aktuális rendezvények megjelennek a honlap hírei között.

Ki végzi a pályáztatást?
A pályázatok meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a hozzá tartozó kilenc programterületen egységesen a Végrehajtó Ügynökség feladatait ellátó NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) végzi. Egy adott programterület céljainak, a pályázati kiírások tartalmának meghatározását, a támogatói döntések meghozatalát, a szakmai megvalósulás nyomon követését az egyes programterületekre kijelölt ún. 'Program Operátor' szervezet látja el. A programterületek többsége rendelkezik ún. Donor Program Partnerrel is, amely egy norvég, izlandi vagy liechtensteini szervezet, vagy ezek csoportja. A Donor Program Partner tanácsadói szerepben segíti a program tervezését és végrehajtását.

Melyek az alapok végrehajtását végző intézményrendszer szereplői?

Hazai intézmények:

1. Végrehajtó Ügynökség (VÜ)
NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ)


Feladata: válaszadás a pályázók és projektgazdák kérdéseire, pályázatkezelő rendszer kialakítása, fenntartása, a pályázatok befogadása, projekt előrehaladási jelentések befogadása és formai ellenőrzése, kifizetési kérelmek befogadása és ellenőrzése, támogatás utalásának előkészítése, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

2. Program Operátorok (POk)

Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja: Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

Energiahatékonyság programterület: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Megújuló energia programterület: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Norvég Civil Alap: Ökotárs Alapítvány

Kulturális és természeti örökség megőrzése programterület: Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális Fejlesztési Főosztály

EGT Ösztöndíj Program: Tempus Közalapítvány

Zöld ipari innováció programterület: Szent István Egyetem

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület: Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály

Népegészségügy programterület: Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Projektirányítási Igazgatóság, Norvég Programoperátor Osztály, Operatív Tervezési és Végrehajtási Főosztály

Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd: Innovation Norway

Feladataik: a programok és pályázati felhívások kidolgozása, a támogatói döntések meghozatala, támogatási szerződések megkötése, kifizetési kérelmek jóváhagyása, monitoring látogatások, ellenőrzések lefolytatása, szabálytalanságkezelés, a program nyilvánosságának biztosítása.

3. Nemzeti Kapcsolattartó (NK)
Miniszterelnökség: Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály


Feladatai: Teljes körű felelősség a programok szabályszerű, és az Együttműködési Megállapodásokban foglalt céloknak megfelelő végrehajtásáért, program végrehajtás nyomon követése, Monitoring Bizottság felállítása, a támogatások felhasználásához szükséges intézményi, pénzügyi és eljárási szabályok kialakítása, jelentéstétel a donor országok felé.

4. Igazoló Hatóság (IgH):
Magyar Államkincstár


Feladatai: Támogatás igénylések benyújtása a donor országok felé, adatszolgáltatás az Alapok pénzügyi lebonyolításáról, a pénzügyi, elszámolási folyamatok megfelelőségének ellenőrzése.

5. Ellenőrzési Hatóság (EH):
Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF)


Feladatai: Az Alapok végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési stratégia kidolgozása, rendszer-, program- és projekt szintű ellenőrzések lefolytatása, jelentéstétel a donor országok felé.

6. Donor Program Partnerek (DPPk)

Norvég Kutatási Tanács (RCN); Innovation Norway; Norvég Népegészségügyi Intézet; Európa Tanács; Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA); Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS); Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS); Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért (Vox); Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS); Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU); Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA);Izlandi Kutatóközpont (RANNIS); Norvég Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB)

Feladataik: Donor országbeli vagy a donor országok által kijelölt kormányközi szervezetek, a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet töltenek be. Donor Program Partnerek elérhetőségei letölthetőek ITT

7. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI)- Brüsszel

Feladata: Az FMI a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat támogató, a kedvezményezett országok felé elsődleges kapcsolattartóként működő szervezet.

8. Monitoring Bizottság (MB)

Feladata: Rendszeresen megvizsgálja a Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának előrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében. Állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai az NK, az érintett minisztériumok delegáltjai, az önkormányzatok, a magánszektor, a társadalmi partnerek, valamint a civil szféra képviseletét biztosító szervezetek képviselői.

9. Együttműködési Bizottság (EB)

Feladata: Az adott programterület előkészítését és végrehajtását támogató tanácsadó testület, amelybe tagot delegál a Program Operátor, a Donor Program Partner(ek), továbbá az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott, vagy a Program Operátor által felkért további szervezetek.


Programterület Program Operátor Donor Program Partner
1 Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
Miniszterelnökség
Nemzetközi Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
2 Zöld ipari innováció Szent István Egyetem Innovation Norway
3 Népegészségügy
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Projektirányítási Igazgatóság, Norvég Programoperátor Osztály, Operatív Tervezési és Végrehajtási Főosztály
Norvég Népegészségügyi Intézet
4 Kulturális és természeti örökség megőrzése
Miniszterelnökség
Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság,
Kulturális Fejlesztési Főosztály
Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság (RA)
5 Energiahatékonyság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály
Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)
6 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
Miniszterelnökség
Nemzetközi Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály
Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége (KS)
Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért (Vox)
7 Megújuló energia
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkárság, Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály
Izlandi Nemzeti Energia Hatóság (OS)
8 Ösztöndíjak Tempus Közalapítvány Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ (SIU) (Vezető DPP)
Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein (AIBA)
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
9 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) közvetlenül szerződve Norvég Polgári védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB)
10 Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd Innovation Norway közvetlenül szerződve -
11 Norvég Civil Támogatási Alap Ökotárs Alapítvány közvetlenül szerződve -
FINANSZÍROZÁSI KERETEK
A 2009-2014-es időszakra Magyarországon összesen kb. 40 milliárd Forint a keretösszeg.
RÖVIDÍTÉSEK
AIBA Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein
ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ
CoE Európa Tanács (Council of Europe)
DO Donor országok
DoRIS Documentation, Reporting and Information System (A donor országok által működtetett Dokumentációs, jelentéstevő és információs rendszer)
DPP Donor Program Partner
EB Együttműködési Bizottság
EGT Európai Gazdasági Térség
EH Ellenőrzési Hatóság
EU Európai Unió
EUTAF Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
FMB Finanszírozási Mechanizmus Bizottság
FMI Finanszírozási Mechanizmus Iroda
FMO Finanszírozási Mechanizmus Iroda (Financial Mechanism Office)
IGH Igazoló Hatóság
KKPSZA Kétoldalú Kapcsolatok Program Szintű Alapja
KKNA Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
NP Nevesített Projekt
KPA Kis Projekt Alap
MÁK Magyar Államkincstár
MB Monitoring Bizottság
ME  Miniszterelnökség
ME NEPVF Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
ME KÖHÁT Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
ME UFF  Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztály
NFFKÜ NFFKÜ-Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NK Nemzeti Kapcsolattartó
OS Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
PO Program Operátor
RA Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság
RANNIS Izlandi Kutatóközpont
SIU Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ
SZIE Szent István Egyetem
TS Technikai Segítségnyújtás
VHR Végrehajtási Rendelet, 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
Végrehajtó Ügynökség
KS Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége
VOX Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért
AZ EGT és Norvég Alapok kiadványai

EGT és Norvég Alapok 2009-2014 brosúra
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009-es időszaka több mint 135 millió euró, azaz mintegy 34,5 milliárd forint hozzájárulást biztosított magyarországi projektek és pályázati alapok eredményes megvalósításához.
Az időszakkal kapcsolatos információk a letölthető összefoglaló dokumentumban találhatóak: EGT Norvég Alap 2004-2009 PDF