„Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az EGT és Norvég Alapok hazai eredményeit” – EGT és Norvég Alap fotópályázat 2017

A Miniszterelnökség, mint a hazai végrehajtásért felelős Nemzeti Kapcsolattartó fotópályázatot hirdet az EGT és Norvég Alapok 2009-2014–es időszaka lezárásának alkalmából „Egy kattintás, ami összeköt! – Fedezd fel az EGT és Norvég Alapok hazai eredményeit” címmel. Olyan fotókat vagy fotómontázsokat várunk, amelyek összefüggésben állnak az Alapok által nyújtott támogatásból létrehozott projektekkel, vagy éppen a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet.

A fotópályázat célja az EGT és Norvég Alapokból megvalósított fejlesztés, létrehozott vagy megújított építmény, épület, megvalósított együttműködés, beszerzett tárgy, értékes változás, jelenség bemutatása.

A fotópályázaton azok a természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 14. életévüket. Amennyiben a Pályázó korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a Fotópályázaton való részvételéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. A részvételnek nevezési díja nincs.

Egy Pályázó maximum 5 pályamunkát nyújthat be. Egy pályamunka egy darab önálló képből, vagy egy darab, maximum 5 képből álló, egy témát (az Alapokból megvalósult projekt eredményt vagy helyszínt) feldolgozó montázsból állhat.  Olyan pályamunkák beküldését várjuk, amelyek eddig máshol még nem jelentek meg.

A kép készülhet bármilyen, digitális kép alkotására alkalmas eszközzel. Beadható bármely digitális vagy grafikai eljárással alakított kép is, ám az értékelő bizottság ebben az esetben nem a technika alkalmazását, hanem az alkalmazás tartalmát, a képhez hozzátett értéket fogja elsődlegesen értékelni.

A pályázó elfogadja, hogy

  1. a) a pályázaton csak saját készítésű alkotások szerepelnek, más pályamunkájával való részvétel kizárást jelent,
  2. b) a pályamunkában szerepelnie kell az EGT/Norvég Alap emlékeztető táblájának, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az EGT/Norvég Alap volt a támogató
  3. c) a pályázatra érkezett képek az EGT és Norvég Alapok hivatalos Facebook oldalának képanyagául szolgálhatnak.

A fotópályázatról szóló részletes információkat a Pályázati szabályzat tartalmazza, amely itt érhető el.

A pályamunkákat a norvegalap@me.gov.hu elektronikus levélcímre várjuk, a beküldési határidő: 2017. augusztus 31. (szerkesztve)

Kérjük, hogy a jelentkezők pályamunkáik beküldésekor jelezzék nevüket és elérhetőségüket (e-mail cím, telefonszám), valamint a kép vagy montázs címét, illetve a projekt helyszínét/nevét!

A pályamunkákat erre a feladatra felkért értékelő bizottság értékeli. A pályázat eredményhirdetésére 2017 őszén kerül sor. A pályaművekből ezt követően kiállítás tekinthető meg az EGT és Norvég Alapok magyarországi, 2017 őszére tervezett záró rendezvényén, ahol a nyertesek ünnepélyes keretek között vehetik át díjukat a Nemzeti Kapcsolattartó képviselőjétől, valamint a Norvég Királyság magyarországi nagykövetétől.

A pályázat díjazása:

A feladatra felkért értékelő bizottság által értékelt munkák közül az első három helyezett értékes nyereményben részesül. A fotópályázat lezártát követően az Alapok Facebook oldalán a ’Fotópályázat 2017’ galériába feltöltött képeket a közönség értékelheti, és a legtöbb szavazatot kapó fotó közönségdíjban részesül.